HTML JPG PDF XML XLSX
  Product Family
XLSX

Skapa områdesdiagram via Python

Inbyggda och högpresterande MS Excel-diagram skapas programmatiskt med hjälp av Python API:er.

Det är enkelt att skapa ytdiagram dynamiskt i ett program som körs. För att skapa olika diagram till kalkylblad från grunden utan att behöva MS Office, kommer vi att använda Aspose.Cells för Python API som erbjuder olika funktioner för att skapa, manipulera och konvertera kalkylark på Python-plattformen. Aspose.Cells tillhandahåller många flexibla diagramobjekt.

Så här skapar du områdesdiagram via Python

Det är lätt för utvecklarna att skapa ett områdesdiagram inom att köra olika rapporteringsapplikationer för databehandling på bara några rader kod.

  1. Importera asposeceller i din kodfil.1. Skapa Workbook-klassinstans.1. Lägg till lite data till arbetsbladet.1. Lägg till ett områdesdiagram till kalkylbladet1. Få tillgång till det nya diagramobjektet från diagramsamlingen genom att skicka dess index.1. Ställ in diagrammets datakälla med metoden Chart.setChartDataRange.1. Spara som Excel- eller ODS-filer.

Systemkrav

Aspose.Cells för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

- Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Cells för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-cells.
 

Följande källkod visar hur du skapar ett Ytdiagram till MS Excel XLSX-fil med Python.