HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Konvertera CSV till XLAM till Python

Höghastighetsbibliotek Python för att konvertera CSV till XLAM. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera CSV, XLAM och många andra format med Python.

Konvertera CSV till XLAM med Python

Hur konverterar jag CSV till XLAM? Med Aspose.Cells for Python bibliotek kan du enkelt konvertera CSV till XLAM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format.

Spara CSV till XLAM på Python Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar CSV till XLAM i Python.

Följ de enkla stegen för att konvertera CSV till XLAM. Ladda upp din CSV-fil och spara den sedan som XLAM-fil. För både CSV läsning och XLAM skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLAM innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet CSV.

Gratis app och provkod för att konvertera CSV till XLAM online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Hur man konverterar CSV till XLAM via Python

Behöver du konvertera CSV-filer till XLAM programmatiskt? Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera CSV till XLAM på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 3. Ladda CSV-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera CSV till XLAM genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från CSV till XLAM.

Python bibliotek för att konvertera CSV till XLAM

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for Python via Java” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Windows. Se Dokumentation
 2. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Linux. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for Python via Java i macOS. Ser Dokumentation

Systemkrav

Aspose.Cells for Python via Java är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH miljövariabel, till exempel:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

CSV Vad är CSV filformatet

Filer med tillägget .csv (Comma Separated Values) representerar vanliga textfiler som innehåller dataposter med kommaseparerade värden. Varje rad i en CSV-fil är en ny post från den uppsättning poster som finns i filen. Sådana filer genereras när dataöverföring är avsedd från ett lagringssystem till ett annat. Eftersom alla applikationer kan känna igen poster separerade med kommatecken, görs import av sådana datafiler till databasen mycket bekvämt. Nästan alla kalkylbladsprogram som Microsoft Excel eller OpenOffice Calc kan importera CSV utan större ansträngning. Data som importeras från sådana filer är ordnade i celler i ett kalkylblad för representation för användaren.

Läs mera

XLAM Vad är XLAM filformatet

XLAM är en makroaktiverad tilläggsfil som används för att lägga till nya funktioner i kalkylblad. Ett tillägg är ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod och ger ytterligare funktionalitet för kalkylblad. XLAM-filer lagras med tillägget .xlam. XLAM-filer är XML-baserade filer som liknar filformaten XLSM och XLSX och sparas med ZIP-komprimering för att minska den totala filstorleken.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera CSV till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

CSV TILL BMP (Bitmappsbild)
CSV TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
CSV TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
CSV TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
CSV TILL MD (Markdown Language)
CSV TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
CSV TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
CSV TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
CSV TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
CSV TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
CSV TILL TIFF (Taggad bildformat)
CSV TILL TSV (Tab-separerade värden)
CSV TILL TXT (Textdokument)
CSV TILL XLS (Excel binärt format)
CSV TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
CSV TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
CSV TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
CSV TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
CSV TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
CSV TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
CSV TILL XML (Extensible Markup Language)
CSV TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
CSV TILL JSON (JavaScript-objektnotation)