HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MARKDOWN

Konvertera MHTML till MARKDOWN via Python

Exportera Excel®-kalkylark till MARKDOWN-format med Python API:er.

Hur man konverterar MHTML till MARKDOWN med Python

För att konvertera MHTML till MARKDOWN kommer vi att använda

Aspose.Cells för Python

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för Python-plattformen.

Steg för att konvertera MHTML till MARKDOWN via Python

Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera MHTML-filer till MARKDOWN på bara några rader kod.

 1. Ladda MHTML-fil med en instans av Workbook1. Anropa Workbook.Save-metoden1. Passera utgångsväg med MD-förlängning som parameter1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande MARKDOWN-filen

Systemkrav

Aspose.Cells för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Cells för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-cells.
Gratis app och provkod för att konvertera MHTML till MARKDOWN
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Ett Excel-kalkylbladsprogrammeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val för att utbyta dokument i industristandardformat.

MHTML Vad är MHTML filformatet

Filer med MHTML-tillägg representerar ett webbsidearkivformat som kan skapas av ett antal olika applikationer. Formatet är känt som arkivformat eftersom det sparar webb HTML-koden och tillhörande resurser i en enda fil. Dessa resurser inkluderar allt som är länkat till webbsidan som bilder, appletar, animationer, ljudfiler och så vidare. MHTML-filer kan öppnas i en mängd olika applikationer som Internet Explorer och Microsoft Word. Microsoft Windows använder MHTML-filformat för att registrera scenarier av problem som observerats under användningen av alla program på Windows som väcker problem. MHTML-filformatet kodar sidinnehållet som liknar specifikationer som definieras i message/rfc822 som är e-postrelaterade specifikationer i vanlig text.

Läs mera

MARKDOWN Vad är MARKDOWN filformatet

Textfiler skapade med Markdown-språkdialekter sparas med filändelsen .md eller .MARKDOWN. MD-filer sparas i vanligt textformat som använder Markdown-språk som också inkluderar inline textsymboler, som definierar hur en text kan formateras som indrag, tabellformatering, teckensnitt och rubriker. MD-filer kan konverteras till HTML med ett program som heter Markdown. Markdown-språket släpps av John Gruber.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera MHTML till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

MHTML TILL BMP (Bitmappsbild)
MHTML TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
MHTML TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
MHTML TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML TILL MD (Markdown Language)
MHTML TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
MHTML TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
MHTML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
MHTML TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
MHTML TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
MHTML TILL TIFF (Taggad bildformat)
MHTML TILL TSV (Tab-separerade värden)
MHTML TILL TXT (Textdokument)
MHTML TILL XLS (Excel binärt format)
MHTML TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
MHTML TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
MHTML TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
MHTML TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
MHTML TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
MHTML TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
MHTML TILL XML (Extensible Markup Language)
MHTML TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
MHTML TILL JSON (JavaScript-objektnotation)