HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XPS

Konvertera ODS till XPS via Python

Exportera Excel-kalkylblad till XPS-format med Python API:er.

Konvertera ODS till XPS med Python

Hur konverterar man ODS till XPS? Med Aspose.Cells for Python bibliotek kan du enkelt konvertera ODS till XPS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format.

Spara ODS till XPS på Python Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar ODS till XPS i Python.

Följ de enkla stegen för att konvertera ODS till XPS. Ladda upp din ODS-fil och spara den sedan som XPS-fil. För både ODS läsning och XPS skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XPS innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet ODS.

Gratis app och provkod för att konvertera ODS till XPS online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Hur man konverterar ODS till XPS via Python

Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera ODS till XPS på bara några rader kod.

 1. Ladda ODS-filen med en instans av Workbook
 2. Konvertera ODS till XPS genom att anropa metoden Workbook.save

Python bibliotek för att konvertera ODS till XPS

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for Python via Java” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Windows. Se Dokumentation
 2. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Linux. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for Python via Java i macOS. Ser Dokumentation

Systemkrav

Aspose.Cells for Python är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH miljövariabel, till exempel:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera ODS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

ODS TILL BMP (Bitmappsbild)
ODS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
ODS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
ODS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
ODS TILL MD (Markdown Language)
ODS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
ODS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
ODS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
ODS TILL TIFF (Taggad bildformat)
ODS TILL TSV (Tab-separerade värden)
ODS TILL TXT (Textdokument)
ODS TILL XLS (Excel binärt format)
ODS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
ODS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
ODS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
ODS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
ODS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
ODS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
ODS TILL XML (Extensible Markup Language)
ODS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
ODS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)