HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
CSV

Konvertera SPREADSHEETML till CSV via Python

Exportera Excel®-kalkylark till CSV-format med Python API:er.

Så här konverterar du SPREADSHEETML till CSV med Python

För att konvertera SPREADSHEETML till CSV kommer vi att använda

Aspose.Cells för Python

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för Python-plattformen.

Steg för att konvertera SPREADSHEETML till CSV via Python

Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera SPREADSHEETML-filer till CSV på bara några rader kod.

 1. Ladda SPREADSHEETML-fil med en instans av Workbook1. Anropa Workbook.Save-metoden1. Passera utdatasökväg med CSV-tillägg som parameter1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande CSV-filen

Systemkrav

Aspose.Cells för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Cells för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-cells.
Gratis app och exempelkod för att konvertera SPREADSHEETML till CSV
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Ett Excel-kalkylbladsprogrammeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val för att utbyta dokument i industristandardformat.

SPREADSHEETML Vad är SPREADSHEETML filformatet

XML står för Extensible Markup Language som liknar HTML men skiljer sig från att använda taggar för att definiera objekt. Hela idén bakom skapandet av XML-filformat var att lagra och transportera data utan att vara beroende av mjukvara eller hårdvaruverktyg. Dess popularitet beror på att den är både mänsklig och maskinläsbar. Detta gör det möjligt för den att skapa gemensamma dataprotokoll i form av objekt som ska lagras och delas över nätverk som World Wide Web (WWW). "X" i XML är för extensible vilket innebär att språket kan utökas till valfritt antal symboler enligt användarens krav. Det är för dessa funktioner som många standardfilformat använder det som Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML och SVG.

Läs mera

CSV Vad är CSV filformatet

Filer med tillägget .csv (Comma Separated Values) representerar vanliga textfiler som innehåller dataposter med kommaseparerade värden. Varje rad i en CSV-fil är en ny post från den uppsättning poster som finns i filen. Sådana filer genereras när dataöverföring är avsedd från ett lagringssystem till ett annat. Eftersom alla applikationer kan känna igen poster separerade med kommatecken, görs import av sådana datafiler till databasen mycket bekvämt. Nästan alla kalkylprogram som Microsoft Excel eller OpenOffice Calc kan importera CSV utan större ansträngning. Data som importeras från sådana filer är ordnade i celler i ett kalkylblad för representation för användaren.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera SPREADSHEETML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

Kalkylblad till BMP (Bitmappsbild)
Kalkylblad till EMF (Förbättrat metafilformat)
Kalkylblad till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Kalkylblad TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
Kalkylblad TILL MD (Markdown Language)
Kalkylblad TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Kalkylblad TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Kalkylblad TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
Kalkylblad TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Kalkylblad TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
Kalkylblad TILL TIFF (Taggad bildformat)
Kalkylblad till TSV (Tab-separerade värden)
Kalkylblad TILL TXT (Textdokument)
Kalkylblad TILL XLS (Excel binärt format)
Kalkylblad till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Kalkylblad till XLSM (Kalkylbladsfil)
Kalkylblad till XLSX (OOXML Excel-fil)
Kalkylblad till XLT (Microsoft Excel-mall)
Kalkylblad till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Kalkylblad till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Kalkylblad TILL XML (Extensible Markup Language)
Kalkylblad TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
Kalkylblad TILL JSON (JavaScript-objektnotation)