HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLTM

Konvertera TXT till XLTM till Python

Höghastighetsbibliotek Python för att konvertera TXT till XLTM. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera TXT, XLTM och många andra format med Python.

Konvertera TXT till XLTM med Python

Hur konverterar jag TXT till XLTM? Med Aspose.Cells for Python bibliotek kan du enkelt konvertera TXT till XLTM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format.

Spara TXT till XLTM på Python Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar TXT till XLTM i Python.

Följ de enkla stegen för att konvertera TXT till XLTM. Ladda upp din TXT-fil och spara den sedan som XLTM-fil. För både TXT läsning och XLTM skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLTM innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet TXT.

Gratis app och provkod för att konvertera TXT till XLTM online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Hur man konverterar TXT till XLTM via Python

Behöver du konvertera TXT-filer till XLTM programmatiskt? Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera TXT till XLTM på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 3. Ladda TXT-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera TXT till XLTM genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från TXT till XLTM.

Python bibliotek för att konvertera TXT till XLTM

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for Python via Java” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Windows. Se Dokumentation
 2. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Linux. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for Python via Java i macOS. Ser Dokumentation

Systemkrav

Aspose.Cells for Python via Java är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH miljövariabel, till exempel:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

TXT Vad är TXT filformatet

En fil med tillägget .TXT representerar ett textdokument som innehåller vanlig text i form av rader. Stycken i ett textdokument känns igen av vagnreturer och används för bättre arrangemang av filinnehållet. Ett standardtextdokument kan öppnas i alla textredigerare eller ordbehandlingsprogram på olika operativsystem. All text som finns i en sådan fil är i läsbart format och representeras av teckensekvenser.

Läs mera

XLTM Vad är XLTM filformatet

Filtillägget XLTM representerar filer som genereras av Microsoft Excel som makroaktiverade mallfiler. XLTM-filer liknar XLTX i struktur förutom att den senare inte stöder att skapa mallfiler med makron. Sådana mallfiler används för att generera och ställa in layout, formatering och andra inställningar tillsammans med makron för att underlätta att skapa liknande XLSX-filer då.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera TXT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

TXT TILL BMP (Bitmappsbild)
TXT TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
TXT TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
TXT TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
TXT TILL MD (Markdown Language)
TXT TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
TXT TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
TXT TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
TXT TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
TXT TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
TXT TILL TIFF (Taggad bildformat)
TXT TILL TSV (Tab-separerade värden)
TXT TILL XLS (Excel binärt format)
TXT TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
TXT TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
TXT TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
TXT TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
TXT TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
TXT TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
TXT TILL XML (Extensible Markup Language)
TXT TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
TXT TILL JSON (JavaScript-objektnotation)