HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
SQL

Konvertera XLS till SQL via Python

Exportera Excel®-kalkylblad till SQL-format med Python API:er.

Så här konverterar du XLS till SQL med Python

För att konvertera XLS till SQL kommer vi att använda

Aspose.Cells för Python

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för Python-plattformen.

Steg för att konvertera XLS till SQL via Python

Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera XLS-filer till SQL på bara några rader kod.

 1. Ladda XLS-fil med en instans av Workbook1. Anropa Workbook.Save-metoden1. Passera utdatasökväg med SQL-tillägg som parameter1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande SQL-filen

Systemkrav

Aspose.Cells för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Cells för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-cells.
Gratis app och exempelkod för att konvertera XLS till SQL
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Ett Excel-kalkylbladsprogrammeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val för att utbyta dokument i industristandardformat.

XLS Vad är XLS filformatet

Filer med XLS-tillägg representerar Excel Binary File Format. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Fil som sparas av Excel kallas arbetsbok där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. XLS-filformatet ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX är förstahandsvalet för användning nu.

Läs mera

SQL Vad är SQL filformatet

En fil med filtillägget .sql är en SQL-fil (Structured Query Language) som innehåller kod för att fungera med relationsdatabaser. Den används för att skriva SQL-satser för CRUD-operationer (Create, Read, Update and Delete) på databaser. SQL-filer är vanliga när man arbetar med stationära och webbaserade databaser. Det finns flera alternativ till SQL som Java Persistence Query Language (JPQL), LINQ, HTSQL, 4D QL och flera andra. SQL-filer kan öppnas av frågeredigerare av Microsoft SQL Server, MySQL och andra textredigerare som Anteckningar i Windows OS.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

XLS TILL BMP (Bitmappsbild)
XLS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLS TILL MD (Markdown Language)
XLS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLS TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLS TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLS TILL TXT (Textdokument)
XLS TILL XLS (Excel binärt format)
XLS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLS TILL XML (Extensible Markup Language)
XLS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)