XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
JSON

Slå samman SXC till JSON via Python

Höghastighetsbibliotek Python för sammanslagning av SXC till JSON. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i Python. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153 och många andra excel-format, och många andra excel-format.

Slå samman SXC till JSON med Python

Hur slår jag samman SXC till JSON? Med Aspose.Cells for Python via Java bibliotek kan du enkelt slå samman SXC till JSON programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python via Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan installera Aspose.Cells for Python via Java frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

Slå samman SXC till JSON i Python Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman SXC till JSON i Aspose.Cells for Python via Java.

Följ de enkla stegen för att slå samman SXC till JSON. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen JSON. Om du utvecklar kod i Python blir detta enklare än det låter. Se Python exempel som slår samman SXC till JSON.

Gratis online för att slå samman SXC till JSON i Python
Select two files
Output format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.Save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Hur man slår samman SXC till JSON via Python

Behöver du slå samman SXC till JSON programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Python via Java API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 • Ladda filen SXC med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Python bibliotek för att slå samman SXC till JSON

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for Python via Java” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Windows. Se Dokumentation
 2. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Linux. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for Python via Java i macOS. Ser Dokumentation

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Installera Java 1.8 eller högre och lägg till den i PATH miljövariabel, till exempel:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installera Python 3,5 eller högre.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

SXC Vad är SXC filformatet

Filformatet SXC(Sun XML Calc) tillhör en kontorssvit som heter OpenOffice.org. Detta format hanterar i allmänhet användarnas kalkylbladsbehov eftersom det är ett XML-baserat kalkylarksfilformat. SXC-formatet stöder formler, funktioner, makron och diagram tillsammans med DataPilot, vilket är en otrolig funktion eftersom den automatiskt individualiserar och ger sammanfattningar av råimporterad data. Filerna som skapas med denna programvara sparas med filtillägget .sxc.

Läs mera

JSON Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Genom att använda Python kan man också slå samman sxc till många andra filformat inklusive.

Slå samman SXC till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman SXC till SQL (Structured Query Language)
Slå samman SXC till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman SXC till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman SXC till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman SXC till MD (Markdown Language)
Slå samman SXC till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman SXC till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman SXC till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman SXC till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman SXC till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman SXC till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman SXC till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman SXC till XLS (Excel binärt format)
Slå samman SXC till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman SXC till XLSM (Kalkylbladsfil)
Slå samman SXC till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman SXC till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman SXC till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman SXC till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman SXC till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman SXC till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman SXC till JSON (JavaScript-objektnotation)