XLS XLSB XLSX XLSM ODS
Aspose.Cells for Python
XLSB

Reparera XLSB fil i Python

Bygg din egen Python-applikation för att reparera xlsb-filer med Python.

Reparera XLSB fil med Python

Hur reparerar jag xlsb-filen? Med Aspose.Cells for Python-biblioteket kan du enkelt reparera XLSB-filen programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan installera Aspose.Cells for Python via Java frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

Hur man reparerar xlsb-filen i Python

Behöver du reparera xlsb-filen programmatiskt? Python-utvecklare kan enkelt ladda och reparera xlsb-filen på bara några rader kod.

 • Definiera en klass som ärver Aspose.Cells.IWarningCallback.
 • Ladda XLSB-filen genom att skapa en instans av Workbook, med hjälp av arvsklassen ovan, se koden ovan.
 • Spara arbetsboken, den skadade xlsb-filen kommer att repareras.
Gratis app och provkod för att reparera XLSB fil online
Input file
Save as
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Python bibliotek för att reparera XLSB fil

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for Python via Java” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Windows. Se Dokumentation
 2. Installera Aspose.Cells for Python via Java i Linux. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for Python via Java i macOS. Ser Dokumentation

Systemkrav

Aspose.Cells for Python stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Installera Java 1.8 eller högre och lägg till den i PATH miljövariabel, till exempel:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installera Python 3,5 eller högre.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells.

XLSB Vad är XLSB filformatet

Filformatet XLSB anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan inkludera ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och högre.

Läs mera

Reparera andra Excel-format som stöds

Med hjälp av Python kan man enkelt reparera andra filer i Excel-format.

Reparation ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Reparation XLS (Excel binärt format)
Reparation XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Reparation XLSM (Kalkylbladsfil)
Reparation XLSX (OOXML Excel-fil)