HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLTM

Konvertera XLT till XLTM till Python

Höghastighetsbibliotek Python för att konvertera XLT till XLTM. Använd vår excelkonvertering API för att utveckla plattformsoberoende programvara på hög nivå i Python.

Konvertera XLT till XLTM till Python

Hur konverterar jag XLT till XLTM? Med Aspose.Cells for Python via NET bibliotek kan du enkelt konvertera XLT till XLTM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python via NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format.

Spara XLT till XLTM på Python Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar XLT till XLTM i Python via NET.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLT till XLTM. Ladda upp din XLT-fil och spara den sedan som XLTM-fil. För både XLT läsning och XLTM skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLTM innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLT.

Gratis app och provkod för att konvertera XLT till XLTM online
Input file
Select format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
	 
        
      

Hur man konverterar XLT till XLTM

Behöver du konvertera XLT-filer till XLTM programmatiskt? Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera XLT till XLTM på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 3. Ladda XLT-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera XLT till XLTM genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från XLT till XLTM.

Python bibliotek för att konvertera XLT till XLTM

Vi är värd för våra Python-paket i PyPi-förråd.

Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Och du kan också följa steg-för-steg instruktioner om hur du installerar “Aspose.Cells for Python via .NET” i din utvecklarmiljö.

Systemkrav

Aspose.Cells for Python via NET är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows, Linux), se bara till att systemet har Python 3,7 eller högre.

XLT Vad är XLT filformatet

Filer med filtillägget .xlt är mallfiler skapade med Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Microsoft Office 97-2003 stödde att skapa nya XLT-filer samt att öppna dessa. Den senaste versionen av Excel kan fortfarande öppna detta gamla formatmallfiler. En sådan mallfil används för att snabbt skapa nya Excel-filer med standarddata och inställningar som sidformatering, teckenstorlek, marginaler, diagram, etc som kan sparas ytterligare som nya .xls-filer.

Läs mera

XLTM Vad är XLTM filformatet

Filtillägget XLTM representerar filer som genereras av Microsoft Excel som makroaktiverade mallfiler. XLTM-filer liknar XLTX i struktur förutom att den senare inte stöder att skapa mallfiler med makron. Sådana mallfiler används för att generera och ställa in layout, formatering och andra inställningar tillsammans med makron för att underlätta att skapa liknande XLSX-filer då.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLT TILL BMP (Bitmappsbild)
XLT TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLT TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLT TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLT TILL MD (Markdown Language)
XLT TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLT TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLT TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLT TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLT TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLT TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLT TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLT TILL TXT (Textdokument)
XLT TILL XLS (Excel binärt format)
XLT TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLT TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLT TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLT TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLT TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLT TILL XML (Extensible Markup Language)
XLT TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLT TILL JSON (JavaScript-objektnotation)