XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XLSM

Slå samman HTML till XLSM via Python

Höghastighetsbibliotek Python för sammanslagning av HTML till XLSM. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i Python. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153-format och många andra excel-format, och andra excel-format.

Slå samman HTML till XLSM med Python

Hur slår jag samman HTML till XLSM? Med Aspose.Cells for Python via .NET bibliotek kan du enkelt slå samman HTML till XLSM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python via .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan installera Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Slå samman HTML till XLSM i Python

Följande exempel visar hur man slår samman HTML till XLSM i Aspose.Cells for Python via .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman HTML till XLSM. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen XLSM. Om du utvecklar kod i Python blir detta enklare än det låter. Se Python exempel som slår samman HTML till XLSM.

Exempelkod för att slå samman HTML till XLSM i Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Hur man slår samman HTML till XLSM via Python

Behöver du slå samman HTML till XLSM programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Python via .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 • Ladda filen HTML med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Python bibliotek för att slå samman HTML till XLSM

Vi är värd för våra Python-paket i PyPi-förråd.

Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Och du kan också följa steg-för-steg instruktioner om hur du installerar “Aspose.Cells for Python via .NET” i din utvecklarmiljö.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Installera Python 3,7 eller högre.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

HTML Vad är HTML filformatet

HTML (Hyper Text Markup Language) är tillägget för webbsidor som skapats för visning i webbläsare. Känt som webbens språk, HTML har utvecklats med krav på nya informationskrav som ska visas som en del av webbsidor. Den senaste varianten är känd som HTML 5 som ger mycket flexibilitet för att arbeta med språket. HTML sidor tas antingen emot från servern, där dessa är värd, eller kan också laddas från det lokala systemet. Varje HTML sida består av HTML element som formulär, text, bilder, animationer, länkar etc. Dessa element representeras av taggar och flera andra där varje tagg har start och slut. Den kan också bädda in applikationer skrivna i skriptspråk som JavaScript och Style Sheets (CSS) för övergripande layoutrepresentation.

Läs mera

XLSM Vad är XLSM filformatet

Filer med tillägget XLSM är en typ av kalkylbladsfiler som stöder makron. Ur applikationssynpunkt är ett makro en uppsättning instruktioner som används för att automatisera processer. Ett makro används för att registrera de steg som utförs upprepade gånger och underlättar utförandet av åtgärderna genom att köra makrot igen. Makron programmeras med Microsoft:s Visual Basic for Applications (VBA) från Excel-arbetsboken med hjälp av Visual Basic Editor och kan köras/felsökas direkt därifrån.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Python kan man också slå samman html till många andra filformat inklusive.

Slå samman HTML till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman HTML till SQL (Structured Query Language)
Slå samman HTML till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman HTML till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman HTML till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman HTML till MD (Markdown Language)
Slå samman HTML till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman HTML till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman HTML till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman HTML till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman HTML till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman HTML till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman HTML till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman HTML till XLS (Excel binärt format)
Slå samman HTML till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman HTML till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman HTML till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman HTML till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman HTML till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman HTML till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman HTML till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman HTML till JSON (JavaScript-objektnotation)