XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
ODS

Slå samman ODS till ODS via Python

Höghastighetsbibliotek Python för sammanslagning av ODS till ODS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i Python. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153-format och många andra excel-format, och andra excel-format.

Slå samman ODS till ODS med Python

Hur slår jag samman ODS till ODS? Med Aspose.Cells for Python via .NET bibliotek kan du enkelt slå samman ODS till ODS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python via .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan installera Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Slå samman ODS till ODS i Python

Följande exempel visar hur man slår samman ODS till ODS i Aspose.Cells for Python via .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman ODS till ODS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen ODS. Om du utvecklar kod i Python blir detta enklare än det låter. Se Python exempel som slår samman ODS till ODS.

Exempelkod för att slå samman ODS till ODS i Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Hur man slår samman ODS till ODS via Python

Behöver du slå samman ODS till ODS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Python via .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 • Ladda filen ODS med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Python bibliotek för att slå samman ODS till ODS

Vi är värd för våra Python-paket i PyPi-förråd.

Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Och du kan också följa steg-för-steg instruktioner om hur du installerar “Aspose.Cells for Python via .NET” i din utvecklarmiljö.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Installera Python 3,7 eller högre.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Python kan man också slå samman ods till många andra filformat inklusive.

Slå samman ODS till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman ODS till SQL (Structured Query Language)
Slå samman ODS till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman ODS till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman ODS till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman ODS till MD (Markdown Language)
Slå samman ODS till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman ODS till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman ODS till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman ODS till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman ODS till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman ODS till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman ODS till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman ODS till XLS (Excel binärt format)
Slå samman ODS till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman ODS till XLSM (Kalkylbladsfil)
Slå samman ODS till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman ODS till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman ODS till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman ODS till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman ODS till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman ODS till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman ODS till JSON (JavaScript-objektnotation)