XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Slå samman XLS till XPS via Python

Höghastighetsbibliotek Python för sammanslagning av XLS till XPS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i Python. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153 och många andra excel-format, och många andra excel-format.

Slå samman XLS till XPS med Python

Hur slår jag samman XLS till XPS? Med Aspose.Cells for Python via .NET bibliotek kan du enkelt slå samman XLS till XPS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Python via .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Python Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan installera Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Slå samman XLS till XPS i Python Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman XLS till XPS i Aspose.Cells for Python via .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman XLS till XPS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen XPS. Om du utvecklar kod i Python blir detta enklare än det låter. Se Python exempel som slår samman XLS till XPS.

Gratis online för att slå samman XLS till XPS i Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Hur man slår samman XLS till XPS via Python

Behöver du slå samman XLS till XPS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Python via .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.
 • Ladda filen XLS med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Python bibliotek för att slå samman XLS till XPS

Vi är värd för våra Python-paket i PyPi-förråd.

Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

Och du kan också följa steg-för-steg instruktioner om hur du installerar “Aspose.Cells for Python via .NET” i din utvecklarmiljö.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Installera Python 3,7 eller högre.
 • Installera Aspose.Cells for Python frånpypi , använd kommandot som:$ pip install aspose-cells-python.

XLS Vad är XLS filformatet

Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

Läs mera

XPS Vad är XPS filformatet

En XPS-fil representerar sidlayoutfiler som är baserade på XML Paper Specifications skapade av Microsoft. Den utvecklades som en ersättning för filformatet EMF och liknar filformatet PDF, men använder XML i layout, utseende och utskriftsinformation för ett dokument . Det är faktiskt mer berättigat att säga att XPS är ett försök på PDF, men att det inte kunde få tillräckligt med popularitet eftersom det ägs av PDF av många anledningar. Microsoft tillhandahåller XPS Document Writer som standard från Windows 7 och framåt för att skapa XPS filer. XPS-filer kan genereras genom att välja "Microsoft XPS Document Writer" som skrivare medan du skriver ut dokumentet.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Python kan man också slå ihop xls till många andra filformat inklusive.

Slå samman XLS till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman XLS till SQL (Structured Query Language)
Slå samman XLS till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman XLS till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman XLS till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman XLS till MD (Markdown Language)
Slå samman XLS till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman XLS till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman XLS till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman XLS till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman XLS till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman XLS till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman XLS till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman XLS till XLS (Excel binärt format)
Slå samman XLS till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman XLS till XLSM (Kalkylbladsfil)
Slå samman XLS till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman XLS till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman XLS till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman XLS till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman XLS till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman XLS till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman XLS till JSON (JavaScript-objektnotation)