Aspose.Cells  for Reporting Services

Reporting Services-tillägg för att leverera rapporter som Excel-filer

Exportera RDL- och RDLC-rapporter till Excel-kalkylbladsfilformat med lätthet.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Med Aspose.Cells för Reporting Services kan du leverera Excel-rapporter från Microsoft SQL Server Reporting Services och Microsoft Report Viewer. Till skillnad från den ursprungliga exportören för Excel-baserade rapporter - tillåter Aspose.Cells för Reporting Services konvertering av RDL & RDLC rapporterar till ett antal Excel-kalkylbladsfilformat.

Funktioner för avancerade rapporteringstjänster

Exportera fil i MarkDown-format

Stöd Tablix Group Page Break

Skapa flera flikar

Komprimera eller expandera pivottabellfält

Stöd att utföra minusberäkningar

Åberopa MS Excel-utskriftsformat

MS Excel 2016-diagram stöds

Justera inställningar för sidmarginaler i Excel Sheets

Aspose.Cells' Reports Designer Tool

Utvecklare kan designa och leverera rapporter direkt från Microsoft Excel samtidigt som de använder Aspose.Cells.Report.Designer – ett enkelt designverktyg som använder Microsoft Excel som rapportmall. Den här funktionen gör det möjligt att dra fördel av alla kraftfulla funktioner och funktioner som finns i Microsoft Excel-applikationen, inklusive pivottabeller, interaktiva diagram, formler och så vidare.

Exportera rapporter till kalkylbladsformat

Aspose.Cells for Reporting Services stöder alla populära Microsoft Excel (97 - 2016) filformat, inklusive "inbyggda" Microsoft Excel-format som XLS, XLSX, XLSM, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited och HTML. Aspose.Cells för Reporting Services stöder även filformatet ODS (OpenDocument Spreadsheet).

Utöver det exporterar Aspose.Cells för Reporting Services Excel-dokument som helt redigerbara kalkylblad, det vill säga; Slutanvändaren kan redigera de resulterande kalkylbladen manuellt i Microsoft Excel-applikationen om det behövs.

High Fidelity - identisk med rapportdesign

Aspose.Cells för Reporting Services exportera rapporterna till Microsoft Excel-kalkylblad på ett sätt så att resultatet ser identiskt ut med det ursprungliga som genererats av den inbyggda Reporting Services-rapportdesignern. Alla rapportfunktioner konverteras till högsta precision för att få Microsoft Excel-kalkylblad att se så likt originalet ut som möjligt.

Olika alternativ för datahantering

Aspose.Cells för Reporting Services stödjer tabeller med grupperade rader och sidfötter, medan grupperingen kan ställas in vid designtillfället som andra rapportobjekt. Aspose.Cells for Reporting Services stöder även parametrar och globala variabler som rapportdatakällor. Utvecklare kan också använda Microsoft Query för att skapa datakällor och frågor; detta är ett flitigt använt verktyg och bekant för de flesta användare.

Utöver detta stöder Aspose.Cells för Reporting Services både rapportspecifika datakällor och delade datakällor som skapats på rapportservern i förväg. Utvecklare kan använda rapportspecifika datakällor vid designtillfället och ange delade datakällor som rapportdatakällor medan de publicerar rapporter.

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Cells för Reporting Services är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Office eller Microsoft Excel på maskinen för att fungera med Excel-dokumentformat. Det är ett perfekt automationsalternativ för Microsoft Excel när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.