Aspose.Cells  for SharePoint

SharePoint-app för att konvertera Excel-kalkylblad

Konvertera Excel-kalkylblad till mer än 8 filformat direkt från SharePoint-dokumentbiblioteket.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells för SharePoint är en flexibel app för konvertering av kalkylblad för Excel. Det kan konvertera dokument mellan många populära Microsoft Excel-format från ett SharePoint-dokumentbibliotek utan Microsoft Excel-beroenden. Den stöder flera dokumentformat som inte ingår i SharePoints inbyggda filformatstöd.


Konvertera Excel-kalkylblad till flera format

Med Aspose.Cells för SharePoint kan du konvertera kalkylblad till många populära dokument- och bildformat från SharePoint-dokumentbiblioteket. Aspose.Cells för SharePoint stöder för närvarande de flesta kalkylarksformat tillsammans med CSV & XML som indata, och kan exportera till kalkylbladsformat såväl som CSV, HTML, ODS, PDF, XML & bildformat.

Sammanfoga filer under konvertering

Aspose.Cells för SharePoint ger möjlighet att kombinera filer med olika format till ett enda dokument. Dessutom kan du också flytta dokument i listan uppåt eller nedåt för att ange i vilken ordning du vill att dokumenten ska kombineras.

Konvertera filer i undermappar

Aspose.Cells för SharePoint gör omvandlingsprocessen enklare genom att rekursivt konvertera alla dokument och undermappar under en vald mapp. Den befintliga undermappsstrukturen skapas i målmappen.

Skriv över existerande filer

Om målmappen redan innehåller filer med samma namn som de du vill konvertera låter Aspose.Cells för SharePoint dig skriva över befintliga filer eller så kan du helt enkelt välja ett alternativ som instruerar appen att hoppa över bearbetning av filer som redan finns i destinationsmappen.

Interagera med offentliga API

För utvecklare som har interna SharePoint-lösningar kan de använda Aspose.Cells för SharePoints dokumentkonverteringsmotor via dess offentliga API. Det ger programmatisk åtkomst till alla format och konverteringsalternativ som stöds.

Microsoft Excel Automation – Behövs inte

Aspose.Cells för SharePoint är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Excel på maskinen för att fungera med Excel-formatkonvertering. Det är ett perfekt automationsalternativ för Microsoft Excel när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.