Microsoft® การสร้างไฟล์ตามเทมเพลต Excel via .NET

สร้างรายงานไฟล์ Excel บนพื้นฐานของเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET

 

.NET คลังเอ็กเซล รองรับการสร้างไฟล์ Excel ตามเทมเพลตสำหรับการสร้างรายงานจำนวนมาก เทมเพลตเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ใช้สำหรับสร้างรายงานรูปแบบเดียวกัน รหัส .NET สร้างไฟล์ excel ใหม่เหมือนกับเอกสารเทมเพลตที่กรอกข้อมูล รูปแบบไฟล์ที่รองรับ ได้แก่ XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS

สร้างรายงานตามเทมเพลต Excel ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้กระบวนการสร้างไฟล์รูปแบบเดียวกันเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ .NET Assembly API มีหลายวิธีในการ นำเข้าข้อมูล และสร้างไฟล์ Excel API ให้บริการ ชั้นเรียนออกแบบสมุดงาน เพื่อแสดงแผ่นงานของนักออกแบบ สร้างวัตถุและใช้เพื่อเปิดไฟล์เทมเพลต กำหนดแหล่งข้อมูลซึ่งอาจเป็น DataTable, Array, ไฟล์ Json เป็นต้น ประมวลผลเพื่อนำเข้าข้อมูลและบันทึกไฟล์ด้วยข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ โปรแกรมเมอร์สามารถรวบรวมข้อมูลเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ตามลิงค์ด้านล่าง

C# รหัสเพื่อสร้างรายงาน Excel