Microsoft® Excel Şablon Tabanlı Dosya Oluşturma via .NET

.NET tabanlı uygulamalarda önceden tanımlanmış bir şablon temelinde Excel dosyası raporları oluşturun

 

.NET Excel Kitaplığı toplu rapor üretimi için şablon tabanlı Excel dosyaları oluşturmayı destekler. Şablonlar, aynı kalıp raporları oluşturmak için kullanılan önceden tasarlanmış biçimlerdir. .NET kodu, verilerle doldurulan şablon belge ile aynı yeni excel dosyasını oluşturur. Desteklenen dosya biçimleri arasında XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS bulunur.

Önceden Tasarlanmış Excel Şablonuna Dayalı Raporlar Oluşturun

.NET Montaj API’i kullanarak aynı kalıp dosyalarını oluşturma sürecini otomatikleştirmek kolaydır. verileri içe aktar ve Excel dosyaları oluşturun. API bir sağlar WorkbookDesigner sınıfı bir tasarımcı çalışma sayfasını temsil etmek için. Nesnesini oluşturun ve onu şablon dosyasını açmak için kullanın. DataTable, Array, Json dosyası vb. olabilecek veri kaynağını ayarlayın. Verileri içe aktarmak için işleyin ve dosyayı verilerle birlikte gerekli biçimde kaydedin. Programcılar, aşağıda listelenen bağlantılardan diğer dosya formatlarındaki verileri raporlar halinde bir araya getirebilirler.

C# Excel Raporları Oluşturmak İçin Kod