DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PDF

Chuyển EXCEL thành PDF trong C++

Chuyển đổi EXCEL sang PDF hiệu suất cao bằng thư viện C++ mà không cần cài đặt Microsoft Excel, OpenOffice hoặc Adobe Acrobat.

Chuyển đổi EXCEL thành PDF Sử dụng C++

Làm cách nào để chuyển đổi EXCEL thành PDF? Với thư viện Aspose.Cells for C++, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi EXCEL thành PDF theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for C++ có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. C++ Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành. Bạn có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất của nó, chỉ cần mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Lưu EXCEL vào PDF trong C++

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi EXCEL thành PDF trong C++.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi EXCEL thành PDF. Tải tệp EXCEL của bạn lên, sau đó chỉ cần lưu dưới dạng tệp PDF. Đối với cả việc đọc EXCEL và ghi PDF, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng PDF đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu EXCEL gốc.

Code mẫu chuyển EXCEL thành PDF
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Cách chuyển đổi EXCEL sang PDF qua C++

Cần chuyển file EXCEL sang PDF theo chương trình? Các nhà phát triển C++ có thể dễ dàng chuyển đổi EXCEL thành PDF chỉ bằng vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn.
 3. Tải tệp EXCEL bằng Workbook.
 4. Chuyển đổi EXCEL thành PDF bằng cách gọi phương thức Save().
 5. Nhận kết quả chuyển đổi EXCEL thành PDF.

Thư viện C++ chuyển EXCEL thành PDF

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for C++” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt một Gói NuGet . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng Thư mục Bao gồm và lib. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for C++ trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi C++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với C++ Môi trường chạy cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Thêm tham chiếu đến DLL Aspose.Cells for C++ trong dự án của bạn.

EXCEL Những gì là EXCEL Tập Tin Định Dạng

XLSX là định dạng phổ biến cho Microsoft tài liệu Excel được giới thiệu bởi Microsoft cùng với việc phát hành Microsoft Office 2007. Dựa trên cấu trúc được tổ chức theo Quy ước Đóng gói Mở như được nêu trong Phần 2 của tiêu chuẩn OOXML ECMA-376, định dạng mới là một gói zip chứa một số tệp XML. Cấu trúc và tệp cơ bản có thể được kiểm tra bằng cách giải nén tệp .xlsx.

Đọc Thêm

PDF Những gì là PDF Tập Tin Định Dạng

Định dạng tài liệu di động (PDF) là một loại tài liệu được Adobe tạo ra từ những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để trình bày tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như Hệ điều hành. Định dạng tệp PDF có đầy đủ khả năng chứa thông tin như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, trường biểu mẫu, đa phương tiện, chữ ký số, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, tính năng không gian địa lý và đối tượng 3D trong đó có thể trở thành một phần của tài liệu nguồn.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi EXCEL sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

EXCEL ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
EXCEL ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
EXCEL ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
EXCEL ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
EXCEL ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
EXCEL ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
EXCEL ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
EXCEL ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
EXCEL ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
EXCEL ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
EXCEL ĐẾN TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
EXCEL ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
EXCEL ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
EXCEL ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
EXCEL ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
EXCEL ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
EXCEL ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
EXCEL ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
EXCEL ĐẾN XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
EXCEL SANG XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
EXCEL ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
EXCEL ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)
EXCEL ĐẾN JPEG (JPEG Hình ảnh)