DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MD

Chuyển đổi JPG sang MD trong C++

Chuyển đổi JPG sang MD hiệu suất cao bằng thư viện C++ mà không cần cài đặt Microsoft Excel, OpenOffice hoặc Adobe Acrobat.

Chuyển đổi JPG sang MD Sử dụng C++

Làm cách nào để chuyển đổi JPG sang MD? Với thư viện Aspose.Cells for C++, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi JPG sang MD theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for C++ có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. C++ Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Bạn có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất của nó, chỉ cần mở NuGet trình quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Lưu JPG vào MD trong C++ Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi JPG sang MD trong C++.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi JPG sang MD. Tải lên tệp JPG của bạn, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng tệp MD. Đối với cả đọc JPG và ghi MD, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng MD đầu ra sẽ giống với tài liệu JPG gốc.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi JPG sang MD trực tuyến
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Cách chuyển đổi JPG sang MD qua C++

Cần chuyển đổi tệp JPG sang MD theo chương trình? C++ nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển đổi JPG sang MD chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn.
 3. Tải tệp JPG bằng Factory::CreateIWorkbook.
 4. Chuyển đổi JPG sang MD bằng cách gọi phương thức Save().
 5. Nhận kết quả chuyển đổi từ JPG sang MD.

C++ thư viện chuyển JPG sang MD

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for C++” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. cài đặt một NuGet Gói . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng Thư mục Bao gồm và lib. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for C++ trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi C++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với C++ Môi trường thời gian chạy cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Thêm tham chiếu đến Aspose.Cells for C++ DLL trong dự án của bạn.

JPG Những gì là JPG Tập Tin Định Dạng

JPEG là một loại định dạng hình ảnh được lưu bằng phương pháp nén mất dữ liệu. Hình ảnh đầu ra, là kết quả của quá trình nén, là sự đánh đổi giữa kích thước bộ nhớ và chất lượng hình ảnh. Người dùng có thể điều chỉnh mức độ nén để đạt được mức chất lượng mong muốn đồng thời giảm kích thước bộ nhớ. Chất lượng hình ảnh bị ảnh hưởng đáng kể nếu nén 10:1 được áp dụng cho hình ảnh. Giá trị nén càng cao, chất lượng hình ảnh càng giảm.

Đọc Thêm

MD Những gì là MD Tập Tin Định Dạng

Các tệp văn bản được tạo bằng phương ngữ ngôn ngữ Markdown được lưu với phần mở rộng tệp .md hoặc .MARKDOWN. Các tệp MD được lưu ở định dạng văn bản thuần sử dụng ngôn ngữ Markdown cũng bao gồm các ký hiệu văn bản nội tuyến, xác định cách định dạng văn bản, chẳng hạn như thụt lề, định dạng bảng, phông chữ và tiêu đề. Các tệp MD có thể được chuyển đổi thành HTML bằng chương trình có tên Markdown. Ngôn ngữ Markdown được phát hành bởi John Gruber.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi JPG sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

JPG ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
JPG ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
JPG ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
JPG ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
JPG ĐẾN MD (ngôn ngữ đánh dấu)
JPG ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
JPG ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
JPG ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
JPG ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
JPG ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
JPG ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
JPG ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
JPG ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
JPG ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
JPG ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
JPG ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
JPG ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
JPG ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
JPG ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
JPG ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
JPG SANG XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
JPG ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
JPG ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)
JPG ĐẾN JPEG (JPEG Hình ảnh)