DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
GIF

Chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF trong C++

Chuyển đổi SPREADSHEETML sang GIF hiệu suất cao bằng thư viện C++ mà không cần cài đặt Microsoft Excel, OpenOffice hoặc Adobe Acrobat.

Chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF bằng cách sử dụng C++

Làm cách nào để chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF? Với thư viện Aspose.Cells for C++, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF theo chương trình chỉ với một vài dòng mã. Aspose.Cells for C++ có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. C++ Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành. Bạn có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất của nó, chỉ cần mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Lưu SPREADSHEETML vào GIF trong C++

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF trong C++.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF. Tải lên tệp SPREADSHEETML của bạn, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng tệp GIF. Đối với cả việc đọc SPREADSHEETML và viết GIF, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng GIF đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu SPREADSHEETML gốc.

Mã mẫu để chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Cách chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF qua C++

Cần chuyển đổi tệp SPREADSHEETML thành GIF theo chương trình? Các nhà phát triển C++ có thể dễ dàng chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF chỉ bằng vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn.
 3. Tải tệp SPREADSHEETML bằng Workbook.
 4. Chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF bằng cách gọi phương thức Save().
 5. Nhận kết quả chuyển đổi của SPREADSHEETML thành GIF.

Thư viện C++ chuyển đổi SPREADSHEETML thành GIF

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for C++” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt một Gói NuGet . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng Thư mục Bao gồm và lib. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for C++ trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi C++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với C++ Môi trường chạy cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Thêm tham chiếu đến DLL Aspose.Cells for C++ trong dự án của bạn.

SPREADSHEETML Những gì là SPREADSHEETML Tập Tin Định Dạng

XML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, tương tự như HTML nhưng khác ở cách sử dụng thẻ để xác định đối tượng. Toàn bộ ý tưởng đằng sau việc tạo định dạng tệp XML là lưu trữ và truyền dữ liệu mà không phụ thuộc vào các công cụ phần mềm hoặc phần cứng. Sự phổ biến của nó là do nó có thể đọc được cả con người và máy. Điều này cho phép nó tạo ra các giao thức dữ liệu chung dưới dạng các đối tượng được lưu trữ và chia sẻ qua mạng như World Wide Web (WWW). Chữ "X" trong XML có tính mở rộng, ngụ ý rằng ngôn ngữ có thể được mở rộng thành bất kỳ số lượng ký hiệu nào theo yêu cầu của người dùng. Chính vì những tính năng này mà nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn sử dụng nó, chẳng hạn như Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML và SVG.

Đọc Thêm

GIF Những gì là GIF Tập Tin Định Dạng

GIF hoặc Định dạng trao đổi đồ họa là một loại hình ảnh được nén ở mức độ cao. Thuộc sở hữu của Unisys, GIF sử dụng thuật toán nén LZW không làm giảm chất lượng hình ảnh. Đối với mỗi hình ảnh, GIF thường cho phép tối đa 8 bit trên mỗi pixel và cho phép tối đa 256 màu trên hình ảnh. Ngược lại với hình ảnh JPEG có thể hiển thị tới 16 triệu màu và chạm khá tới giới hạn của mắt người. Quay lại thời điểm Internet xuất hiện, GIF vẫn là lựa chọn tốt nhất vì chúng yêu cầu băng thông thấp và tương thích với đồ họa sử dụng các vùng màu đồng nhất. Một ảnh động GIF kết hợp nhiều hình ảnh hoặc khung hình vào một tệp duy nhất và hiển thị chúng theo trình tự để tạo ra một clip hoạt hình hoặc một video ngắn. Giới hạn màu sắc lên tới 256 cho mỗi khung hình và có thể ít phù hợp nhất để tái tạo các hình ảnh và ảnh chụp khác có dải màu.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi SPREADSHEETML sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

BẢNG TÍNH TỚI BMP (Hình ảnh bitmap)
BẢNG TÍNH TỚI EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
BẢNG TÍNH TỚI GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
BẢNG TÍNH TỚI HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
BẢNG TÍNH TỚI MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
BẢNG TÍNH TỚI MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
BẢNG TÍNH TỚI ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
BẢNG TÍNH TỚI PDF (Định dạng tài liệu di động)
BẢNG TÍNH TỚI PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
BẢNG TÍNH TỚI SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
BẢNG TÍNH TỚI TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
BẢNG TÍNH TỚI TXT (Dữ liệu văn bản)
BẢNG TÍNH TỚI XLS (Định dạng nhị phân Excel)
BẢNG TÍNH TỚI XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
BẢNG TÍNH TỚI XLSM (Tệp bảng tính)
BẢNG TÍNH TỚI XLSX (Tệp Excel OOXML)
BẢNG TÍNH TỚI XLT (Microsoft Mẫu Excel)
BẢNG TÍNH TỚI XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
BẢNG TÍNH TỚI XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
BẢNG TÍNH TÊN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
BẢNG TÍNH TỚI XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
BẢNG TÍNH TỚI JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)
BẢNG TÍNH TỚI JPEG (JPEG Hình ảnh)