DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MHTML

Chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML trong C++

Chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML hiệu suất cao bằng thư viện C++ mà không cần cài đặt Microsoft Excel, OpenOffice hoặc Adobe Acrobat.

Chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML Sử dụng C++

Làm cách nào để chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML? Với thư viện Aspose.Cells for C++, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for C++ có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. C++ Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành. Bạn có thể tải trực tiếp phiên bản mới nhất của nó, chỉ cần mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Lưu TABDELIMITED vào MHTML trong C++

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML trong C++.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML. Tải lên tệp TABDELIMITED của bạn, sau đó chỉ cần lưu tệp đó dưới dạng tệp MHTML. Đối với cả việc đọc TABDELIMITED và viết MHTML, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng MHTML đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu TABDELIMITED ban đầu.

Mã mẫu chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Cách chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML qua C++

Cần chuyển đổi tệp TABDELIMITED thành MHTML theo chương trình? Các nhà phát triển C++ có thể dễ dàng chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++ của bạn.
 3. Tải tệp TABDELIMITED bằng Workbook.
 4. Chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML bằng cách gọi phương thức Save().
 5. Nhận kết quả chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML.

Thư viện C++ để chuyển đổi TABDELIMITED thành MHTML

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for C++” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt một Gói NuGet . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng Thư mục Bao gồm và lib. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for C++ trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi C++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với C++ Môi trường chạy cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Thêm tham chiếu đến DLL Aspose.Cells for C++ trong dự án của bạn.

TABDELIMITED Những gì là TABDELIMITED Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp Giá trị được phân tách bằng tab (TSV) biểu thị dữ liệu được phân tách bằng các tab ở định dạng văn bản thuần túy. Định dạng tệp, tương tự như CSV, được sử dụng để tổ chức dữ liệu theo cách có cấu trúc nhằm nhập và xuất giữa các ứng dụng khác nhau. Định dạng này chủ yếu được sử dụng để nhập/xuất và trao đổi dữ liệu trong các ứng dụng và cơ sở dữ liệu Bảng tính. Mỗi bản ghi trong tệp TSV được chứa trong một dòng tệp văn bản trong đó mỗi giá trị trường được phân tách bằng ký tự tab. Loại phương tiện cho định dạng tệp TSV là văn bản/giá trị được phân tách bằng tab.

Đọc Thêm

MHTML Những gì là MHTML Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng MHTML đại diện cho định dạng lưu trữ trang web có thể được tạo bởi một số ứng dụng khác nhau. Định dạng này được gọi là định dạng lưu trữ vì nó lưu mã web HTML và các tài nguyên liên quan vào một tệp duy nhất. Những tài nguyên này bao gồm mọi thứ được liên kết đến trang web như hình ảnh, applet, hình động, tệp âm thanh, v.v. Tệp MHTML có thể được mở trong nhiều ứng dụng khác nhau như Internet Explorer và Microsoft Word. Microsoft Windows sử dụng định dạng tệp MHTML để ghi lại các tình huống xảy ra sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng bất kỳ ứng dụng nào trên Windows phát sinh sự cố. Định dạng tệp MHTML mã hóa nội dung trang tương tự như thông số kỹ thuật được xác định trong tin nhắn/rfc822 là thông số kỹ thuật liên quan đến email văn bản thuần túy.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi TABDELIMITED sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

Tab được giới hạn tới EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
Tab được giới hạn tới GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Tab được giới hạn tới HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
TABDELIMITED CHO MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
Tab được giới hạn tới MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
Tab được giới hạn tới ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
Tab được giới hạn tới PDF (Định dạng tài liệu di động)
Tab được giới hạn tới PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
Tab được giới hạn tới SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
Tab được giới hạn tới TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
Tab được giới hạn tới TXT (Dữ liệu văn bản)
Tab được giới hạn tới XLS (Định dạng nhị phân Excel)
Tab được giới hạn tới XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
Tab được giới hạn tới XLT (Microsoft Mẫu Excel)
Tab được giới hạn tới XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Tab được giới hạn tới XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
TABDELIMITED THEO XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
Tab được giới hạn tới XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
Tab được giới hạn tới JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)