HTML JPG PDF XML EXCEL
 Product Family
MD

Chuyển EXCEL sang MD trong C#

Thư viện C# tốc độ cao để chuyển đổi EXCEL sang MD. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất EXCEL, MD và nhiều định dạng khác trên .NET Framework, .NET Core hoặc Mono Platforms.

Chuyển đổi EXCEL sang MD bằng C#

Làm cách nào để chuyển đổi EXCEL sang MD? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi EXCEL sang MD theo chương trình chỉ với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lưu EXCEL vào MD trong C#

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi EXCEL sang MD trong C#.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi EXCEL sang MD. Tải lên tệp EXCEL của bạn, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng tệp MD. Đối với cả việc đọc EXCEL và ghi MD, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng MD đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu EXCEL gốc.

Mã mẫu để chuyển đổi EXCEL sang MD
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách chuyển EXCEL sang MD qua C#

Cần chuyển đổi tập tin EXCEL sang MD theo chương trình? Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi EXCEL sang MD chỉ bằng vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 3. Tải tệp EXCEL với một phiên bản của Workbook.
 4. Chuyển đổi EXCEL sang MD bằng cách gọi phương thức Workbook.Save.
 5. Nhận kết quả chuyển đổi từ EXCEL sang MD.

Thư viện C# để chuyển EXCEL sang MD

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt một Gói NuGet . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET, .NET Core, Windows Azure hoặc Mono Platforms..
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Thêm tham chiếu đến DLL Aspose.Cells for .NET trong dự án của bạn.

EXCEL Những gì là EXCEL Tập Tin Định Dạng

XLSX là định dạng phổ biến cho Microsoft tài liệu Excel được giới thiệu bởi Microsoft cùng với việc phát hành Microsoft Office 2007. Dựa trên cấu trúc được tổ chức theo Quy ước Đóng gói Mở như được nêu trong Phần 2 của tiêu chuẩn OOXML ECMA-376, định dạng mới là một gói zip chứa một số tệp XML. Cấu trúc và tệp cơ bản có thể được kiểm tra bằng cách giải nén tệp .xlsx.

Đọc Thêm

MD Những gì là MD Tập Tin Định Dạng

Các tệp văn bản được tạo bằng phương ngữ ngôn ngữ Markdown được lưu với phần mở rộng tệp .md hoặc .MARKDOWN. Các tệp MD được lưu ở định dạng văn bản thuần túy sử dụng ngôn ngữ Markdown cũng bao gồm các ký hiệu văn bản nội tuyến, xác định cách định dạng văn bản như thụt lề, định dạng bảng, phông chữ và tiêu đề. Các tệp MD có thể được chuyển đổi thành HTML bằng chương trình có tên Markdown. Ngôn ngữ Markdown được phát hành bởi John Gruber.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi EXCEL sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

EXCEL ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
EXCEL ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
EXCEL ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
EXCEL ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
EXCEL ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
EXCEL ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
EXCEL ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
EXCEL ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
EXCEL ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
EXCEL ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
EXCEL ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
EXCEL ĐẾN TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
EXCEL ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
EXCEL ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
EXCEL ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
EXCEL ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
EXCEL ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
EXCEL ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
EXCEL ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
EXCEL ĐẾN XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
EXCEL SANG XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
EXCEL ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
EXCEL ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)