HTML JPG PDF XML JPG
 Product Family
ODS

Chuyển JPG sang ODS trong C#

Thư viện C# chuyển đổi JPG sang ODS tốc độ cao. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất JPG, ODS và nhiều định dạng khác trên .NET Framework, .NET Core hoặc Mono Nền tảng.

Chuyển đổi JPG sang ODS bằng C#

Làm cách nào để chuyển đổi JPG sang ODS? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi JPG sang ODS theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Mở NuGet trình quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lưu JPG vào ODS trong C# Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi JPG thành ODS trong C#.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi JPG sang ODS. Tải tệp JPG của bạn lên, sau đó chỉ cần lưu tệp dưới dạng tệp ODS. Đối với cả đọc JPG và viết ODS, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng ODS đầu ra sẽ giống với tài liệu JPG gốc.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi JPG sang ODS trực tuyến
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách chuyển đổi JPG sang ODS qua C#

Cần chuyển đổi các tệp JPG thành ODS theo chương trình? .NET nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi JPG thành ODS chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 3. Tải tệp JPG với một phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển đổi JPG thành ODS bằng cách gọi phương thức Workbook.Save.
 5. Lấy kết quả chuyển đổi từ JPG sang ODS.

C# thư viện chuyển JPG sang ODS

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. cài đặt một NuGet Gói . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET, .NET Core, Windows Azure hoặc Mono Nền tảng..
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Thêm tham chiếu đến Aspose.Cells for .NET DLL trong dự án của bạn.

JPG Những gì là JPG Tập Tin Định Dạng

JPEG là một loại định dạng hình ảnh được lưu bằng phương pháp nén mất dữ liệu. Hình ảnh đầu ra, là kết quả của quá trình nén, là sự đánh đổi giữa kích thước bộ nhớ và chất lượng hình ảnh. Người dùng có thể điều chỉnh mức độ nén để đạt được mức chất lượng mong muốn đồng thời giảm kích thước bộ nhớ. Chất lượng hình ảnh bị ảnh hưởng đáng kể nếu nén 10:1 được áp dụng cho hình ảnh. Giá trị nén càng cao, chất lượng hình ảnh càng giảm.

Đọc Thêm

ODS Những gì là ODS Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng .ods là viết tắt của định dạng Tài liệu Bảng tính OpenDocument mà người dùng có thể chỉnh sửa. Dữ liệu được lưu trữ bên trong tệp ODF thành các hàng và cột. Đây là định dạng dựa trên XML và là một trong một số kiểu con trong họ Định dạng Tài liệu Mở (ODF). Định dạng được chỉ định như một phần của thông số kỹ thuật ODF 1.2 do OASIS xuất bản và duy trì. Một số ứng dụng trên Windows cũng như các hệ điều hành khác có thể mở các tệp ODS để chỉnh sửa và thao tác bao gồm Microsoft Excel, NeoOffice và LibreOffice. Các tệp ODS cũng có thể được chuyển đổi thành các định dạng bảng tính khác như XLS, XLSX và các tệp khác bằng các ứng dụng khác nhau.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi JPG sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

JPG ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
JPG ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
JPG ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
JPG ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
JPG ĐẾN MD (ngôn ngữ đánh dấu)
JPG ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
JPG ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
JPG ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
JPG ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
JPG ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
JPG ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
JPG ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
JPG ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
JPG ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
JPG ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
JPG ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
JPG ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
JPG ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
JPG ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
JPG ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
JPG SANG XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
JPG ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
JPG ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)