HTML JPG PDF XML SPREADSHEETML
 Product Family
SQL

Chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL trong C#

Thư viện C# tốc độ cao để chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất SPREADSHEETML, SQL và nhiều định dạng khác trên .NET Framework, .NET Core hoặc Mono Nền tảng.

Chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL bằng C#

Làm cách nào để chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Mở NuGet trình quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lưu SPREADSHEETML sang SQL trong C# trực tuyến miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL trong C#.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL. Tải lên tệp SPREADSHEETML của bạn, sau đó chỉ cần lưu tệp dưới dạng tệp SQL. Đối với cả đọc SPREADSHEETML và viết SQL, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng SQL đầu ra sẽ giống với tài liệu SPREADSHEETML gốc.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL trực tuyến
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL qua C#

Cần chuyển đổi các tệp SPREADSHEETML sang SQL theo chương trình? .NET nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 3. Tải tệp SPREADSHEETML với phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển SPREADSHEETML sang SQL bằng cách gọi phương thức Workbook.Save.
 5. Nhận kết quả chuyển đổi của SPREADSHEETML sang SQL.

C# thư viện để chuyển đổi SPREADSHEETML sang SQL

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. cài đặt một NuGet Gói . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET, .NET Core, Windows Azure hoặc Mono Nền tảng..
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Thêm tham chiếu đến Aspose.Cells for .NET DLL trong dự án của bạn.

SPREADSHEETML Những gì là SPREADSHEETML Tập Tin Định Dạng

XML là viết tắt của Extensible Markup Language tương tự như HTML nhưng khác ở chỗ sử dụng các thẻ để định nghĩa các đối tượng. Toàn bộ ý tưởng đằng sau việc tạo định dạng tệp XML là để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu mà không phụ thuộc vào phần mềm hoặc công cụ phần cứng. Sự phổ biến của nó là do nó có thể đọc được cả ở người và máy. Điều này cho phép nó tạo ra các giao thức dữ liệu chung dưới dạng các đối tượng được lưu trữ và chia sẻ qua mạng, chẳng hạn như World Wide Web (WWW). Chữ "X" trong XML có nghĩa là có thể mở rộng, ngụ ý rằng ngôn ngữ có thể được mở rộng thành bất kỳ số lượng ký hiệu nào theo yêu cầu của người dùng. Chính vì những tính năng này mà nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn sử dụng nó, chẳng hạn như Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML và SVG.

Đọc Thêm

SQL Những gì là SQL Tập Tin Định Dạng

Tệp có phần mở rộng .sql là tệp Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) chứa mã để hoạt động với cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó được sử dụng để viết các câu lệnh SQL cho các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa) trên cơ sở dữ liệu. Các tệp SQL phổ biến khi làm việc với máy tính để bàn cũng như cơ sở dữ liệu dựa trên web. Có một số lựa chọn thay thế cho SQL, chẳng hạn như Java Ngôn ngữ truy vấn liên tục (JPQL), LINQ, HTSQL, 4D QL và một số ngôn ngữ khác. Các tệp SQL có thể được mở bằng trình chỉnh sửa truy vấn của Microsoft SQL Server, MySQL và các trình soạn thảo văn bản thuần túy khác như Notepad trên HĐH Windows.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi SPREADSHEETML sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

SPREADSHEETML ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
SPREADSHEETML ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
SPREADSHEETML ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
SPREADSHEETML ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
SPREADSHEETML ĐẾN MD (ngôn ngữ đánh dấu)
SPREADSHEETML ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
SPREADSHEETML ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
SPREADSHEETML ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
SPREADSHEETML ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
SPREADSHEETML ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
SPREADSHEETML ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
SPREADSHEETML ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
SPREADSHEETML ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
SPREADSHEETML ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
SPREADSHEETML ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
SPREADSHEETML ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
SPREADSHEETML ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
SPREADSHEETML SANG XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
SPREADSHEETML ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
SPREADSHEETML ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)