HTML JPG PDF XML TSV
 Product Family
TIFF

Chuyển đổi TSV thành TIFF thành C#

Thư viện C# tốc độ cao chuyển đổi TSV sang TIFF. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập xuất TSV, TIFF và nhiều định dạng khác trên .NET Framework, .NET Core hoặc Mono Platforms.

Chuyển đổi TSV thành TIFF Sử dụng C#

Làm cách nào để chuyển đổi TSV thành TIFF? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi TSV thành TIFF theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lưu TSV vào TIFF trong C#

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi TSV thành TIFF trong C#.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi TSV thành TIFF. Tải lên tệp TSV của bạn, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng tệp TIFF. Đối với cả việc đọc TSV và ghi TIFF, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng TIFF đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu TSV gốc.

Mã mẫu chuyển đổi TSV thành TIFF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách chuyển đổi TSV thành TIFF qua C#

Cần chuyển đổi tập tin TSV thành TIFF theo chương trình? Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi TSV thành TIFF chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 3. Tải tệp TSV bằng một phiên bản của Workbook.
 4. Chuyển đổi TSV thành TIFF bằng cách gọi phương thức Workbook.Save.
 5. Nhận kết quả chuyển đổi từ TSV thành TIFF.

Thư viện C# chuyển đổi TSV thành TIFF

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt một Gói NuGet . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET, .NET Core, Windows Azure hoặc Mono Platforms..
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Thêm tham chiếu đến DLL Aspose.Cells for .NET trong dự án của bạn.

TSV Những gì là TSV Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp Giá trị được phân tách bằng tab (TSV) biểu thị dữ liệu được phân tách bằng các tab ở định dạng văn bản thuần túy. Định dạng tệp, tương tự như CSV, được sử dụng để tổ chức dữ liệu theo cách có cấu trúc nhằm nhập và xuất giữa các ứng dụng khác nhau. Định dạng này chủ yếu được sử dụng để nhập/xuất và trao đổi dữ liệu trong các ứng dụng và cơ sở dữ liệu Bảng tính. Mỗi bản ghi trong tệp TSV được chứa trong một dòng tệp văn bản trong đó mỗi giá trị trường được phân tách bằng ký tự tab. Loại phương tiện cho định dạng tệp TSV là văn bản/giá trị được phân tách bằng tab.

Đọc Thêm

TIFF Những gì là TIFF Tập Tin Định Dạng

TIFF hoặc TIF, Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ, đại diện cho hình ảnh raster được sử dụng trên nhiều thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn định dạng tệp này. Nó có khả năng mô tả dữ liệu hình ảnh hai cấp độ, thang độ xám, bảng màu và đủ màu trong một số không gian màu. Nó hỗ trợ các sơ đồ nén có mất dữ liệu cũng như không mất dữ liệu để lựa chọn giữa không gian và thời gian cho các ứng dụng sử dụng định dạng này. Định dạng này không phụ thuộc vào máy và không bị giới hạn như bộ xử lý, hệ điều hành hoặc hệ thống tệp.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi TSV sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

TSV ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
TSV ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
TSV ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
TSV ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
TSV ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
TSV ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
TSV ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
TSV ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
TSV ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
TSV ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
TSV ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
TSV ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
TSV ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
TSV ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
TSV ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
TSV ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
TSV ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
TSV ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
TSV ĐẾN XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
TSV ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
TSV ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
TSV ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)