HTML JPG PDF XML XLTX
 Product Family
SVG

Chuyển đổi XLTX thành SVG thành C#

Thư viện C# tốc độ cao để chuyển đổi XLTX thành SVG. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất XLTX, SVG và nhiều định dạng khác trên .NET Framework, .NET Core hoặc Mono Nền tảng.

Chuyển đổi XLTX thành SVG Sử dụng C#

Làm cách nào để chuyển đổi XLTX thành SVG? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi XLTX thành SVG bằng lập trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Mở NuGet trình quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lưu XLTX thành SVG trong C# Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi XLTX thành SVG trong C#.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi XLTX thành SVG. Tải tệp XLTX của bạn lên, sau đó chỉ cần lưu tệp thành SVG. Đối với cả XLTX đọc và SVG viết, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng SVG đầu ra sẽ giống với tài liệu gốc XLTX.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi XLTX thành SVG trực tuyến
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách chuyển đổi XLTX thành SVG qua C#

Cần chuyển đổi các tệp XLTX thành SVG theo chương trình? .NET nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi XLTX thành SVG chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 3. Tải tệp XLTX với phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển đổi XLTX thành SVG bằng cách gọi phương thức Workbook.Save.
 5. Lấy kết quả chuyển đổi từ XLTX thành SVG.

C# thư viện để chuyển đổi XLTX thành SVG

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. cài đặt một NuGet Gói . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET, .NET Core, Windows Azure hoặc Mono Nền tảng..
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Thêm tham chiếu đến Aspose.Cells for .NET DLL trong dự án của bạn.

XLTX Những gì là XLTX Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng .xltx đại diện cho các tệp Mẫu Excel Microsoft dựa trên các đặc tả định dạng tệp Office OpenXML. Nó được sử dụng để tạo một tệp mẫu tiêu chuẩn có thể được sử dụng để tạo các tệp XLSX thể hiện các cài đặt giống như được chỉ định trong tệp XLTX.

Đọc Thêm

SVG Những gì là SVG Tập Tin Định Dạng

Tệp SVG là tệp Đồ họa vectơ vô hướng sử dụng định dạng văn bản dựa trên XML để mô tả hình thức của hình ảnh. Từ Có thể mở rộng đề cập đến thực tế là SVG có thể được thu nhỏ theo các kích cỡ khác nhau mà không làm giảm chất lượng. Mô tả dựa trên văn bản của các tệp như vậy làm cho chúng không phụ thuộc vào độ phân giải. Đây là một trong những định dạng được sử dụng nhiều nhất để xây dựng trang web và đồ họa in nhằm đạt được khả năng mở rộng. Tuy nhiên, định dạng này chỉ có thể được sử dụng cho đồ họa hai chiều. Các tệp SVG có thể được xem/mở trong hầu hết các trình duyệt hiện đại bao gồm Chrome, Internet Explorer, Firefox và Safari.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi XLTX sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

XLTX ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
XLTX ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
XLTX ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
XLTX ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
XLTX ĐẾN MĐ (ngôn ngữ đánh dấu)
XLTX ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
XLTX ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
XLTX ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
XLTX ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
XLTX ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
XLTX ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
XLTX ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
XLTX ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
XLTX ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
XLTX ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
XLTX ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
XLTX ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
XLTX ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
XLTX ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
XLTX ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
XLTX ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
XLTX ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)