XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
XPS

Ghép MHTML thành XPS qua C#

Thư viện C# tốc độ cao để hợp nhất MHTML thành XPS. Sử dụng chuyển đổi excel API của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng, cấp cao trong C#. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image và nhiều định dạng excel khác.

Hợp nhất MHTML thành XPS Sử dụng C#

Làm cách nào để hợp nhất MHTML thành XPS? Với thư viện Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng hợp nhất MHTML thành XPS theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. .NET Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Mở NuGet trình quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói


PM> Install-Package Aspose.Cells

Hợp nhất MHTML thành XPS trong C# Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách hợp nhất MHTML thành XPS trong Aspose.Cells for .NET.

Làm theo các bước đơn giản để hợp nhất MHTML thành XPS. Tải các tệp của bạn lên, gọi phương thức Workbook.Combine để hợp nhất các tệp rồi lưu vào tệp XPS. Nếu bạn phát triển mã trong C#, điều này sẽ đơn giản hơn bạn tưởng. Xem ví dụ C# hợp nhất MHTML thành XPS.

Hợp nhất trực tuyến miễn phí MHTML thành XPS trong C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Cách hợp nhất MHTML thành XPS qua C#

Cần hợp nhất MHTML thành XPS theo chương trình? Một tài liệu cơ bản hợp nhất và nối với Aspose.Cells for .NET API có thể được thực hiện chỉ với vài dòng mã.

 • Cài đặt ‘Aspose.Cells for .NET’.
 • Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn.
 • Nạp tệp MHTML với lớp Workbook.
 • Gọi phương thức Workbook.Combine để ghép file.
 • Gọi phương thức Workbook.Save và truyền tên tệp đầu ra dưới dạng tham số.
 • Bây giờ bạn có thể mở và sử dụng tệp đầu ra trong Microsoft Office, Adobe PDF hoặc bất kỳ chương trình tương thích nào khác.

.NET thư viện để hợp nhất MHTML thành XPS

Có hai tùy chọn thay thế để cài đặt “Aspose.Cells for .NET” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. cài đặt một NuGet Gói . Nhìn thấy Tài liệu
 2. Cài đặt thư viện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý gói trong Visual Studio IDE

yêu cầu hệ thống

API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET, .NET Core hoặc Mono Nền tảng.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

MHTML Những gì là MHTML Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng MHTML đại diện cho định dạng lưu trữ trang web có thể được tạo bởi một số ứng dụng khác nhau. Định dạng này được gọi là định dạng lưu trữ vì nó lưu mã web HTML và các tài nguyên liên quan trong một tệp duy nhất. Những tài nguyên này bao gồm mọi thứ được liên kết với trang web, chẳng hạn như hình ảnh, applet, hoạt ảnh, tệp âm thanh, v.v. Các tệp MHTML có thể được mở trong nhiều ứng dụng như Internet Explorer và Microsoft Word. Microsoft Windows sử dụng định dạng tệp MHTML để ghi lại các tình huống phát sinh sự cố quan sát được trong quá trình sử dụng bất kỳ ứng dụng nào trên Windows. Định dạng tệp MHTML mã hóa nội dung trang tương tự như thông số kỹ thuật được xác định trong message/rfc822 là thông số kỹ thuật liên quan đến email văn bản thuần túy.

Đọc Thêm

XPS Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

Tệp XPS biểu thị các tệp bố cục trang dựa trên Thông số kỹ thuật giấy XML được tạo bởi Microsoft. Tệp này được phát triển để thay thế định dạng tệp EMF và tương tự như định dạng tệp PDF, nhưng sử dụng XML trong bố cục, giao diện và thông tin in của tài liệu . Trên thực tế, sẽ hợp lý hơn khi nói rằng XPS là một nỗ lực của PDF, nhưng không thể có đủ mức độ phổ biến như sở hữu của PDF vì nhiều lý do. Microsoft cung cấp XPS Document Writer theo mặc định từ Windows 7 trở đi để tạo các tệp XPS. Các tệp XPS có thể được tạo bằng cách chọn "Microsoft XPS Document Writer" làm máy in trong khi in tài liệu.

Đọc Thêm

Các định dạng hợp nhất được hỗ trợ khác

Sử dụng C#, Người ta cũng có thể hợp nhất mhtml với nhiều định dạng tệp khác bao gồm.

Hợp nhất MHTML đến DOCX (Microsoft Văn bản Word)
Hợp nhất MHTML với SQL (Structured Query Language)
Hợp nhất MHTML đến BMP (Hình ảnh bitmap)
Hợp nhất MHTML đến EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
Hợp nhất MHTML đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Hợp nhất MHTML đến HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
Hợp nhất MHTML để MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Hợp nhất MHTML đến MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
Hợp nhất MHTML đến ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
Hợp nhất MHTML đến PDF (Định dạng tài liệu di động)
Hợp nhất MHTML đến PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
Hợp nhất MHTML đến SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
Hợp nhất MHTML đến TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
Hợp nhất MHTML đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Hợp nhất MHTML đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Hợp nhất MHTML đến XLS (Định dạng nhị phân Excel)
Hợp nhất MHTML đến XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
Hợp nhất MHTML đến XLSM (Tệp bảng tính)
Hợp nhất MHTML đến XLSX (Tệp Excel OOXML)
Hợp nhất MHTML đến XLT (Microsoft Mẫu Excel)
Hợp nhất MHTML đến XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
Hợp nhất MHTML đến XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
Hợp nhất MHTML thành XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
Hợp nhất MHTML đến XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
Hợp nhất MHTML đến JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)