PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells for .NET

Chia XLSX Định dạng C#

Bộ chia XLSX gốc và hiệu suất cao sử dụng API phía máy chủ mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Open Office, Adobe PDF.

Cách tách tệp XLSX bằng C#

Để chia nhỏ tệp XLSX, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Cells for .NET

API là một bộ chia và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng API dành cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Cells và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Cells

Các bước tách file XLSX trong C#

Bộ chia cơ bản với

Aspose.Cells for .NET

API có thể được thực hiện chỉ với vài dòng mã.

 • Load file XLSX đầy đủ đường dẫn chia tách.
 • Lặp lại qua từng trang
 • Tạo đối tượng lớp Workbook mới
 • Copy sheet qua Phương pháp sao chép
 • Gọi phương thức Save() và truyền tên file (đường dẫn đầy đủ) và tham số SaveFormat.Xlsx.

yêu cầu hệ thống

API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Mono hoặc Nền tảng Xamarin
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio
 • Thêm tham chiếu đến Aspose.Cells for .NET DLL trong dự án của bạn - Cài đặt từ NuGet bằng nút Tải xuống ở trên
 

Tách XLSX File - C#

 
 • Aspose.Cells API có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và hiển thị định dạng Microsoft Excel sang các định dạng khác nhau. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng để lập biểu đồ toàn diện, báo cáo có thể mở rộng và tính toán đáng tin cậy trong các ứng dụng phần mềm. Aspose.Cells là API độc lập và không yêu cầu bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc OpenOffice.

  Trực tuyến XLSX Bản demo trực tiếp của Splitter

  Chia tài liệu XLSX ngay bây giờ bằng cách truy cập của chúng tôi Trang web demo trực tiếp . Bản demo trực tiếp có những lợi ích sau

    Không cần tải Aspose API.
    Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
    Chỉ cần tải lên tệp XLSX của bạn và nó sẽ được chia nhỏ ngay lập tức.
    Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.

  XLSX Những gì là XLSX Tập Tin Định Dạng

  XLSX là định dạng phổ biến cho Microsoft tài liệu Excel được giới thiệu bởi Microsoft cùng với việc phát hành Microsoft Office 2007. Dựa trên cấu trúc được tổ chức theo Quy ước Đóng gói Mở như được nêu trong Phần 2 của tiêu chuẩn OOXML ECMA-376, định dạng mới là một gói zip chứa một số tệp XML. Cấu trúc và tệp cơ bản có thể được kiểm tra bằng cách giải nén tệp .xlsx.

  Đọc Thêm

  Các định dạng chia tách được hỗ trợ khác

  Sử dụng C#, Người ta cũng có thể chia tệp lớn thành nhiều phần của nhiều định dạng tệp khác, bao gồm cả.

  ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
  XLS (Định dạng nhị phân Excel)
  XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
  XLSM (Tệp bảng tính)