HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
TIFF

Chuyển đổi FODS thành TIFF thành Python

Thư viện Python tốc độ cao chuyển đổi FODS thành TIFF. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập xuất FODS, TIFF và nhiều định dạng khác sử dụng Python.

Chuyển đổi FODS thành TIFF Sử dụng Python

Làm cách nào để chuyển đổi FODS thành TIFF? Với thư viện Aspose.Cells for Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi FODS thành TIFF theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính mà còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó biến nó thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn ngành.

Lưu FODS vào TIFF trong Python

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi FODS thành TIFF trong Python.

Hãy làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi FODS thành TIFF. Tải lên tệp FODS của bạn, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng tệp TIFF. Đối với cả việc đọc FODS và ghi TIFF, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng TIFF đầu ra sẽ giống hệt với tài liệu FODS gốc.

Mã mẫu chuyển đổi FODS thành TIFF
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Cách chuyển đổi FODS thành TIFF qua Python

Cần chuyển đổi tập tin FODS thành TIFF theo chương trình? Các nhà phát triển Python có thể dễ dàng tải và chuyển đổi FODS thành TIFF chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 3. Tải tệp FODS bằng một phiên bản của Workbook.
 4. Chuyển đổi FODS thành TIFF bằng cách gọi phương thức Workbook.save.
 5. Nhận kết quả chuyển đổi từ FODS thành TIFF.

Thư viện Python chuyển đổi FODS thành TIFF

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for Python via Java” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java vào Windows. Xem Tài liệu
 2. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong macOS. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python via Java độc lập với nền tảng API và có thể được sử dụng trên mọi nền tảng (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo rằng hệ thống có Java 1.8 trở lên, Python 3,5 hoặc cao hơn.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells.

FODS Những gì là FODS Tập Tin Định Dạng

Tệp có phần mở rộng .fods là một loại định dạng tài liệu Bảng tính OpenDocument lưu trữ dữ liệu theo hàng và cột. Định dạng được chỉ định như một phần của thông số kỹ thuật ODF 1.2 do OASIS xuất bản và duy trì. Không thể mở tệp FODS bằng Excel, một ứng dụng phần mềm Bảng tính khác bằng Microsoft. Tệp FODS có thể được lưu dưới dạng ODS bằng LibreOffice và có thể chuyển đổi sang các định dạng khác như XLS và XLSX.

Đọc Thêm

TIFF Những gì là TIFF Tập Tin Định Dạng

TIFF hoặc TIF, Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ, đại diện cho hình ảnh raster được sử dụng trên nhiều thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn định dạng tệp này. Nó có khả năng mô tả dữ liệu hình ảnh hai cấp độ, thang độ xám, bảng màu và đủ màu trong một số không gian màu. Nó hỗ trợ các sơ đồ nén có mất dữ liệu cũng như không mất dữ liệu để lựa chọn giữa không gian và thời gian cho các ứng dụng sử dụng định dạng này. Định dạng này không phụ thuộc vào máy và không bị giới hạn như bộ xử lý, hệ điều hành hoặc hệ thống tệp.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi FODS sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

FODS ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
FODS ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
FODS ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
FODS ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
FODS ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
FODS ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
FODS ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
FODS ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
FODS ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
FODS ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
FODS ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
FODS ĐẾN TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
FODS ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
FODS ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
FODS ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
FODS ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
FODS ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
FODS ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
FODS ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
FODS ĐẾN XLTX (Mẫu Excel OpenXML của Office)
FODS ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
FODS ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật của giấy XML)
FODS ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)