HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Chuyển đổi FODS thành XLAM thành Python

Thư viện Python chuyển đổi FODS sang XLAM tốc độ cao. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập xuất FODS, XLAM và nhiều định dạng khác sử dụng Python.

Chuyển đổi FODS thành XLAM Sử dụng Python

Làm cách nào để chuyển đổi FODS thành XLAM? Với thư viện Aspose.Cells for Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi FODS thành XLAM bằng lập trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng.

Lưu FODS thành XLAM trong Python Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi FODS thành XLAM trong Python.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi FODS thành XLAM. Tải tệp FODS của bạn lên, sau đó chỉ cần lưu tệp thành XLAM. Đối với cả FODS đọc và XLAM viết, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng XLAM đầu ra sẽ giống với tài liệu gốc FODS.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi FODS thành XLAM trực tuyến
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Cách chuyển đổi FODS thành XLAM qua Python

Cần chuyển đổi các tệp FODS thành XLAM theo chương trình? Python nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi FODS thành XLAM chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 3. Tải tệp FODS với phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển đổi FODS thành XLAM bằng cách gọi phương thức Workbook.save.
 5. Lấy kết quả chuyển đổi từ FODS thành XLAM.

Python thư viện để chuyển đổi FODS thành XLAM

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for Python via Java” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Lh Aspose.Cells for Python via Java trong Windows. Xem Tài liệu
 2. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong macOS. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python via Java là API độc lập với nền tảng và có thể được sử dụng trên mọi nền tảng (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo hệ thống đó có Java 1.8 trở lên, Python 3.5 trở lên.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells.

FODS Những gì là FODS Tập Tin Định Dạng

Tệp có phần mở rộng .fods là một loại định dạng tài liệu Bảng tính OpenDocument lưu trữ dữ liệu theo hàng và cột. Định dạng được chỉ định như một phần của thông số kỹ thuật ODF 1.2 do OASIS xuất bản và duy trì. Không thể mở các tệp FODS bằng Excel, một ứng dụng phần mềm Bảng tính khác bằng Microsoft. Các tệp FODS có thể được lưu dưới dạng ODS bằng LibreOffice và có thể được chuyển đổi sang các định dạng khác, chẳng hạn như XLS và XLSX.

Đọc Thêm

XLAM Những gì là XLAM Tập Tin Định Dạng

XLAM là tệp Bổ trợ đã bật Macro được sử dụng để thêm các chức năng mới vào bảng tính. Phần bổ trợ là một chương trình bổ sung chạy mã bổ sung và cung cấp chức năng bổ sung cho bảng tính. Các tệp XLAM được lưu trữ với phần mở rộng .xlam. Các tệp XLAM là các tệp dựa trên XML tương tự như các định dạng tệp XLSM và XLSX và được lưu dưới dạng nén ZIP để giảm kích thước tệp tổng thể.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi FODS sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

FODS ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
FODS ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
FODS ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
FODS ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
FODS ĐẾN MĐ (ngôn ngữ đánh dấu)
FODS ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
FODS ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
FODS ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
FODS ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
FODS ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
FODS ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
FODS ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
FODS ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
FODS ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
FODS ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
FODS ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
FODS ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
FODS ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
FODS ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
FODS ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
FODS ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
FODS ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
FODS ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)