HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Chuyển đổi HTML thành XLAM thành Python

Thư viện Python chuyển đổi HTML sang XLAM tốc độ cao. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập xuất HTML, XLAM và nhiều định dạng khác sử dụng Python.

Chuyển đổi HTML thành XLAM Sử dụng Python

Làm cách nào để chuyển đổi HTML thành XLAM? Với thư viện Aspose.Cells for Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành XLAM bằng lập trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng.

Lưu HTML thành XLAM trong Python Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi HTML thành XLAM trong Python.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi HTML thành XLAM. Tải tệp HTML của bạn lên, sau đó chỉ cần lưu tệp thành XLAM. Đối với cả HTML đọc và XLAM viết, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng XLAM đầu ra sẽ giống với tài liệu gốc HTML.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi HTML thành XLAM trực tuyến
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Cách chuyển đổi HTML thành XLAM qua Python

Cần chuyển đổi các tệp HTML thành XLAM theo chương trình? Python nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi HTML thành XLAM chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 3. Tải tệp HTML với phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển đổi HTML thành XLAM bằng cách gọi phương thức Workbook.save.
 5. Lấy kết quả chuyển đổi từ HTML thành XLAM.

Python thư viện để chuyển đổi HTML thành XLAM

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for Python via Java” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Lh Aspose.Cells for Python via Java trong Windows. Xem Tài liệu
 2. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong macOS. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python via Java là API độc lập với nền tảng và có thể được sử dụng trên mọi nền tảng (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo hệ thống đó có Java 1.8 trở lên, Python 3.5 trở lên.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells.

HTML Những gì là HTML Tập Tin Định Dạng

HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là phần mở rộng cho các trang web được tạo để hiển thị trong trình duyệt. Được gọi là ngôn ngữ của web, HTML đã phát triển với các yêu cầu về yêu cầu thông tin mới được hiển thị như một phần của trang web. Biến thể mới nhất được gọi là HTML 5 mang lại nhiều tính linh hoạt để làm việc với ngôn ngữ. Các trang HTML được nhận từ máy chủ, nơi các trang này được lưu trữ hoặc cũng có thể được tải từ hệ thống cục bộ. Mỗi trang HTML được tạo thành từ các phần tử HTML như biểu mẫu, văn bản, hình ảnh, hoạt ảnh, liên kết, v.v. Các phần tử này được biểu thị bằng các thẻ và một số phần tử khác trong đó mỗi thẻ có bắt đầu và kết thúc. Nó cũng có thể nhúng các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ kịch bản chẳng hạn như JavaScript và Biểu định kiểu (CSS) để thể hiện bố cục tổng thể.

Đọc Thêm

XLAM Những gì là XLAM Tập Tin Định Dạng

XLAM là tệp Bổ trợ đã bật Macro được sử dụng để thêm các chức năng mới vào bảng tính. Phần bổ trợ là một chương trình bổ sung chạy mã bổ sung và cung cấp chức năng bổ sung cho bảng tính. Các tệp XLAM được lưu trữ với phần mở rộng .xlam. Các tệp XLAM là các tệp dựa trên XML tương tự như các định dạng tệp XLSM và XLSX và được lưu dưới dạng nén ZIP để giảm kích thước tệp tổng thể.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

HTML ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
HTML ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
HTML ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
HTML ĐẾN MĐ (ngôn ngữ đánh dấu)
HTML ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
HTML ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
HTML ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
HTML ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
HTML ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
HTML ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
HTML ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
HTML ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
HTML ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
HTML ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
HTML ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
HTML ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
HTML ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
HTML ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
HTML ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
HTML ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
HTML ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
HTML ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)