HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
CSV

Chuyển đổi SPREADSHEETML sang CSV qua Python

Xuất bảng tính Excel® sang định dạng CSV bằng Python API.

Cách chuyển đổi SPREADSHEETML sang CSV bằng cách sử dụng Python

Để chuyển đổi SPREADSHEETML sang CSV, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Cells cho Python

API là một nền tảng thao tác và chuyển đổi tài liệu API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng API cho Python.

Các bước chuyển đổi SPREADSHEETML sang CSV qua Python

Python các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp SPREADSHEETML sang CSV chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp SPREADSHEETML bằng một phiên bản của Workbook1. Gọi phương thức Workbook.Save1. Chuyển đường dẫn đầu ra với phần mở rộng CSV làm tham số1. Kiểm tra đường dẫn được chỉ định cho tệp CSV kết quả

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python độc lập với nền tảng API và có thể được sử dụng trên bất kỳ nền tảng nào (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo rằng hệ thống đó có Java 1.8 trở lên, Python 3.5 trở lên.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Cài đặt Aspose.Cells cho Python từ pypi, sử dụng lệnh như: $ pip install aspose-cells.
Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi SPREADSHEETML sang CSV
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Thư viện lập trình bảng tính Excel có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn của ngành.

SPREADSHEETML Những gì là SPREADSHEETML Tập Tin Định Dạng

XML là viết tắt của Extensible Markup Language tương tự như HTML nhưng khác ở chỗ sử dụng các thẻ để xác định các đối tượng. Toàn bộ ý tưởng đằng sau việc tạo ra định dạng tệp XML là để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu mà không phụ thuộc vào phần mềm hoặc công cụ phần cứng. Sự phổ biến của nó là do nó có thể đọc được cả con người cũng như máy móc. Điều này cho phép nó tạo ra các giao thức dữ liệu chung dưới dạng các đối tượng được lưu trữ và chia sẻ qua mạng như World Wide Web (WWW). "X" trong XML là để có thể mở rộng, ngụ ý rằng ngôn ngữ có thể được mở rộng cho bất kỳ số lượng ký hiệu nào theo yêu cầu của người dùng. Chính vì những tính năng này mà nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn sử dụng nó như Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML và SVG.

Đọc Thêm

CSV Những gì là CSV Tập Tin Định Dạng

Tệp có phần mở rộng .csv (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) đại diện cho tệp văn bản thuần túy chứa các bản ghi dữ liệu có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi dòng trong tệp CSV là một bản ghi mới từ tập hợp các bản ghi có trong tệp. Các tệp như vậy được tạo ra khi dự định truyền dữ liệu từ hệ thống lưu trữ này sang hệ thống lưu trữ khác. Vì tất cả các ứng dụng có thể nhận dạng các bản ghi được phân tách bằng dấu phẩy nên việc nhập các tệp dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu được thực hiện rất thuận tiện. Hầu hết tất cả các ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel hoặc OpenOffice Calc đều có thể nhập CSV mà không cần nỗ lực nhiều. Dữ liệu được nhập từ các tệp như vậy được sắp xếp trong các ô của bảng tính để trình bày cho người dùng.

Đọc Thêm

Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi SPREADSHEETML thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

SPREADSHEETML ĐỂ BMP (Hình ảnh bitmap)
SPREADSHEETML ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
SPREADSHEETML TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
SPREADSHEETML ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
SPREADSHEETML ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
SPREADSHEETML ĐỂ MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
SPREADSHEETML ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
SPREADSHEETML TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
SPREADSHEETML TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
SPREADSHEETML ĐẾN SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
SPREADSHEETML TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
SPREADSHEETML ĐẾN TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
SPREADSHEETML ĐỂ TXT (Tai liệu kiểm tra)
SPREADSHEETML ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
SPREADSHEETML ĐỂ XLSM (Tệp bảng tính)
SPREADSHEETML ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
SPREADSHEETML ĐỂ XLT (Mẫu Microsoft Excel)
SPREADSHEETML ĐỂ XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
SPREADSHEETML ĐẾN XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng)
SPREADSHEETML ĐỂ XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
SPREADSHEETML ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)