HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PDF

Chuyển XLS sang PDF qua Python

Xuất bảng tính Excel® sang định dạng PDF bằng Python API.

Cách chuyển XLS sang PDF bằng Python

Để chuyển đổi XLS sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Cells cho Python

API là một nền tảng thao tác và chuyển đổi tài liệu API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng API cho Python.

Các bước chuyển đổi XLS sang PDF qua Python

Python các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp XLS sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp XLS với một phiên bản của Workbook1. Gọi phương thức Workbook.Save1. Chuyển đường dẫn đầu ra với phần mở rộng PDF làm tham số1. Kiểm tra đường dẫn được chỉ định cho tệp PDF kết quả

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python độc lập với nền tảng API và có thể được sử dụng trên bất kỳ nền tảng nào (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo rằng hệ thống đó có Java 1.8 trở lên, Python 3.5 trở lên.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Cài đặt Aspose.Cells cho Python từ pypi, sử dụng lệnh như: $ pip install aspose-cells.
Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi XLS sang PDF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Thư viện lập trình bảng tính Excel có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT và hơn thế nữa, do đó nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu ở các định dạng tiêu chuẩn của ngành.

XLS Những gì là XLS Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng XLS đại diện cho Định dạng tệp nhị phân của Excel. Các tệp như vậy có thể được tạo bằng Microsoft Excel cũng như các chương trình bảng tính tương tự khác như OpenOffice Calc hoặc Apple Numbers. Tệp được lưu bởi Excel được gọi là Sổ làm việc trong đó mỗi sổ làm việc có thể có một hoặc nhiều trang tính. Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị cho người dùng ở định dạng bảng trong trang tính và có thể mở rộng giá trị số, dữ liệu văn bản, công thức, kết nối dữ liệu bên ngoài, hình ảnh và biểu đồ. Các ứng dụng như Microsoft Excel cho phép bạn xuất dữ liệu sổ làm việc sang một số định dạng khác nhau bao gồm PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS và một số định dạng khác. Định dạng tệp XLS đã được thay thế bằng định dạng có cấu trúc và mở hơn, XLSX, với việc phát hành Microsoft Excel 2007. Các phiên bản mới nhất vẫn cung cấp hỗ trợ để tạo và đọc tệp XLS, mặc dù XLSX là lựa chọn sử dụng hàng đầu hiện nay.

Đọc Thêm

PDF Những gì là PDF Tập Tin Định Dạng

Định dạng tài liệu di động (PDF) là một loại tài liệu được tạo bởi Adobe vào những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để trình bày tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như Hệ điều hành. Định dạng tệp PDF có đầy đủ khả năng chứa thông tin như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, trường biểu mẫu, đa phương tiện, chữ ký số, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, các tính năng không gian địa lý và các đối tượng 3D trong đó có thể trở thành một phần của tài liệu nguồn.

Đọc Thêm

Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi XLS thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

XLS ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
XLS ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
XLS TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
XLS ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
XLS ĐẾN MD (Ngôn ngữ đánh dấu)
XLS ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
XLS ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
XLS TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
XLS ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
XLS ĐẾN SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
XLS ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
XLS ĐẾN TSV (Giá trị được phân tách bằng tab)
XLS ĐẾN TXT (Tai liệu kiểm tra)
XLS ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
XLS ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
XLS ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
XLS ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
XLS ĐẾN XLT (Mẫu Microsoft Excel)
XLS ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
XLS ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
XLS TO XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng)
XLS ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
XLS ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)