XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
JSON

Ghép TXT thành JSON qua Python

Thư viện Python tốc độ cao để hợp nhất TXT thành JSON. Sử dụng chuyển đổi excel API của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng, cấp cao trong Python. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image và nhiều định dạng excel khác.

Hợp nhất TXT thành JSON Sử dụng Python

Làm cách nào để hợp nhất TXT thành JSON? Với thư viện Aspose.Cells for Python via Java, bạn có thể dễ dàng hợp nhất TXT thành JSON theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python via Java có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Bạn có thể cài đặt Aspose.Cells for Python via Java từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells.

Hợp nhất TXT thành JSON trong Python Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách hợp nhất TXT thành JSON trong Aspose.Cells for Python via Java.

Làm theo các bước đơn giản để hợp nhất TXT thành JSON. Tải các tệp của bạn lên, gọi phương thức Workbook.Combine để hợp nhất các tệp rồi lưu vào tệp JSON. Nếu bạn phát triển mã trong Python, điều này sẽ đơn giản hơn bạn tưởng. Xem ví dụ Python hợp nhất TXT thành JSON.

Hợp nhất trực tuyến miễn phí TXT thành JSON trong Python
Select two files
Output format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.Save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Cách hợp nhất TXT thành JSON qua Python

Cần hợp nhất TXT thành JSON theo chương trình? Một tài liệu cơ bản hợp nhất và nối với Aspose.Cells for Python via Java API có thể được thực hiện chỉ với vài dòng mã.

 • Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 • Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 • Nạp tệp TXT với lớp Workbook.
 • Gọi phương thức Workbook.Combine để ghép file.
 • Gọi phương thức Workbook.Save và truyền tên tệp đầu ra dưới dạng tham số.
 • Bây giờ bạn có thể mở và sử dụng tệp đầu ra trong Microsoft Office, Adobe PDF hoặc bất kỳ chương trình tương thích nào khác.

Python thư viện để hợp nhất TXT thành JSON

Có ba tùy chọn để cài đặt “Aspose.Cells for Python via Java” vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái phù hợp với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

 1. Lh Aspose.Cells for Python via Java trong Windows. Xem Tài liệu
 2. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong Linux. Nhìn thấy Tài liệu
 3. Cài đặt Aspose.Cells for Python via Java trong macOS. Nhìn thấy Tài liệu

yêu cầu hệ thống

API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

 • Cài đặt Java 1.8 trở lên và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Cài đặt Python 3.5 trở lên.
 • Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells.

TXT Những gì là TXT Tập Tin Định Dạng

Một tệp có phần mở rộng .TXT đại diện cho một tài liệu văn bản chứa văn bản thuần túy ở dạng dòng. Các đoạn văn trong tài liệu văn bản được nhận dạng bằng dấu xuống dòng và được sử dụng để sắp xếp nội dung tệp tốt hơn. Một tài liệu văn bản tiêu chuẩn có thể được mở trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản hoặc ứng dụng xử lý văn bản nào trên các hệ điều hành khác nhau. Tất cả văn bản chứa trong một tệp như vậy ở định dạng con người có thể đọc được và được biểu thị bằng chuỗi ký tự.

Đọc Thêm

JSON Những gì là JSON Tập Tin Định Dạng

JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng tệp tiêu chuẩn mở để chia sẻ dữ liệu sử dụng văn bản mà con người có thể đọc được để lưu trữ và truyền dữ liệu. Các tệp JSON được lưu trữ với phần mở rộng .json. JSON yêu cầu ít định dạng hơn và là một giải pháp thay thế tốt cho XML. JSON có nguồn gốc từ JavaScript nhưng là định dạng dữ liệu độc lập với ngôn ngữ. Việc tạo và phân tích cú pháp JSON được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại. ứng dụng/json là loại phương tiện được sử dụng cho JSON.

Đọc Thêm

Các định dạng hợp nhất được hỗ trợ khác

Sử dụng Python, Người ta cũng có thể hợp nhất txt thành nhiều định dạng tệp khác bao gồm.

Hợp nhất TXT đến DOCX (Microsoft Văn bản Word)
Hợp nhất TXT với SQL (Structured Query Language)
Hợp nhất TXT đến BMP (Hình ảnh bitmap)
Hợp nhất TXT đến EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
Hợp nhất TXT đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Hợp nhất TXT đến HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
Hợp nhất TXT để MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Hợp nhất TXT đến MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
Hợp nhất TXT đến ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
Hợp nhất TXT đến PDF (Định dạng tài liệu di động)
Hợp nhất TXT đến PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
Hợp nhất TXT đến SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
Hợp nhất TXT đến TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
Hợp nhất TXT đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Hợp nhất TXT đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Hợp nhất TXT đến XLS (Định dạng nhị phân Excel)
Hợp nhất TXT đến XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
Hợp nhất TXT đến XLSM (Tệp bảng tính)
Hợp nhất TXT đến XLSX (Tệp Excel OOXML)
Hợp nhất TXT đến XLT (Microsoft Mẫu Excel)
Hợp nhất TXT đến XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
Hợp nhất TXT đến XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
Hợp nhất TXT thành XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
Hợp nhất TXT đến XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
Hợp nhất TXT đến JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)
Hợp nhất TXT đến JPEG (JPEG Hình ảnh)