HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
WORD

Chuyển XML sang WORD bằng Python

Thư viện Python tốc độ cao chuyển XML sang WORD. Sử dụng chuyển đổi excel API của chúng tôi để phát triển phần mềm nền tảng độc lập cấp cao trong Python.

Chuyển XML sang WORD bằng Python

Làm cách nào để chuyển đổi XML sang WORD? Với thư viện Aspose.Cells for Python qua NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi XML sang WORD theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python qua NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng.

Lưu XML sang WORD trong Python Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi XML sang WORD trong Python via NET.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển đổi XML sang WORD. Tải lên tệp XML của bạn, sau đó chỉ cần lưu tệp dưới dạng tệp WORD. Để đọc cả XML và viết WORD, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ tiêu chuẩn. Nội dung và định dạng WORD đầu ra sẽ giống với tài liệu XML gốc.

Ứng dụng miễn phí và mã mẫu để chuyển đổi XML sang WORD trực tuyến
Input file
Select format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
	 
        
      

Cách chuyển đổi XML sang WORD

Cần chuyển đổi các tệp XML sang WORD theo chương trình? Python các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi XML sang WORD chỉ bằng một vài dòng mã.

 1. Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 3. Tải tệp XML bằng một phiên bản Sổ làm việc.
 4. Chuyển đổi XML sang WORD bằng cách gọi phương thức Workbook.save.
 5. Nhận kết quả chuyển đổi từ XML sang WORD.

Python thư viện chuyển XML sang WORD

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi.

Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells-python.

Và bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn từng bước một về cách cài đặt “Aspose.Cells for Python via .NET” vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Aspose.Cells for Python qua NET là API độc lập với nền tảng và có thể được sử dụng trên mọi nền tảng (Windows, Linux), chỉ cần đảm bảo hệ thống đó có Python 3.7 trở lên.

XML Những gì là XML Tập Tin Định Dạng

XML là viết tắt của Extensible Markup Language tương tự như HTML nhưng khác ở chỗ sử dụng các thẻ để định nghĩa các đối tượng. Toàn bộ ý tưởng đằng sau việc tạo định dạng tệp XML là để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu mà không phụ thuộc vào phần mềm hoặc công cụ phần cứng. Sự phổ biến của nó là do nó có thể đọc được cả ở người và máy. Điều này cho phép nó tạo ra các giao thức dữ liệu chung dưới dạng các đối tượng được lưu trữ và chia sẻ qua mạng, chẳng hạn như World Wide Web (WWW). Chữ "X" trong XML có nghĩa là có thể mở rộng, ngụ ý rằng ngôn ngữ có thể được mở rộng thành bất kỳ số lượng ký hiệu nào theo yêu cầu của người dùng. Chính vì những tính năng này mà nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn sử dụng nó, chẳng hạn như Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML và SVG.

Đọc Thêm

WORD Những gì là WORD Tập Tin Định Dạng

DOCX là một định dạng nổi tiếng cho các tài liệu Word Microsoft. Được giới thiệu từ năm 2007 với việc phát hành Microsoft Office 2007, cấu trúc của định dạng Tài liệu mới này đã được thay đổi từ tệp nhị phân đơn giản thành sự kết hợp của tệp XML và tệp nhị phân. Các tệp Docx có thể được mở bằng Word 2007 và các phiên bản mới hơn nhưng không thể mở bằng các phiên bản MS Word cũ hơn hỗ trợ phần mở rộng tệp DOC.

Đọc Thêm

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi XML sang nhiều định dạng tệp khác bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

XML ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
XML ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
XML ĐẾN GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
XML ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
XML ĐẾN MD (ngôn ngữ đánh dấu)
XML ĐẾN MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
XML ĐẾN ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
XML ĐẾN PDF (Định dạng tài liệu di động)
XML ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
XML ĐẾN SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
XML ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
XML ĐẾN TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
XML ĐẾN TXT (Dữ liệu văn bản)
XML ĐẾN XLS (Định dạng nhị phân Excel)
XML ĐẾN XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
XML ĐẾN XLSM (Tệp bảng tính)
XML ĐẾN XLSX (Tệp Excel OOXML)
XML ĐẾN XLT (Microsoft Mẫu Excel)
XML ĐẾN XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
XML ĐẾN XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
XML ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
XML ĐẾN JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)