XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Ghép XLS thành XPS qua Python

Thư viện Python tốc độ cao để hợp nhất XLS thành XPS. Sử dụng chuyển đổi excel API của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng, cấp cao trong Python. Đây là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để nhập và xuất Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image và nhiều định dạng excel khác.

Hợp nhất XLS thành XPS Sử dụng Python

Làm cách nào để hợp nhất XLS thành XPS? Với thư viện Aspose.Cells for Python via .NET, bạn có thể dễ dàng hợp nhất XLS thành XPS theo chương trình với một vài dòng mã. Aspose.Cells for Python via .NET có khả năng xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tất cả các tệp Excel. Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng bảng tính, nó còn có thể hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v., do đó làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để trao đổi tài liệu trong tiêu chuẩn công nghiệp định dạng. Bạn có thể cài đặt Aspose.Cells for Python via .NET từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells-python.

Hợp nhất XLS thành XPS trong Python Trực tuyến Miễn phí

Ví dụ sau minh họa cách hợp nhất XLS thành XPS trong Aspose.Cells for Python via .NET.

Làm theo các bước đơn giản để hợp nhất XLS thành XPS. Tải các tệp của bạn lên, gọi phương thức Workbook.Combine để hợp nhất các tệp rồi lưu vào tệp XPS. Nếu bạn phát triển mã trong Python, điều này sẽ đơn giản hơn bạn tưởng. Xem ví dụ Python hợp nhất XLS thành XPS.

Hợp nhất trực tuyến miễn phí XLS thành XPS trong Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Cách hợp nhất XLS thành XPS qua Python

Cần hợp nhất XLS thành XPS theo chương trình? Một tài liệu cơ bản hợp nhất và nối với Aspose.Cells for Python via .NET API có thể được thực hiện chỉ với vài dòng mã.

 • Cài đặt ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 • Nạp tệp XLS với lớp Workbook.
 • Gọi phương thức Workbook.Combine để ghép file.
 • Gọi phương thức Workbook.Save và truyền tên tệp đầu ra dưới dạng tham số.
 • Bây giờ bạn có thể mở và sử dụng tệp đầu ra trong Microsoft Office, Adobe PDF hoặc bất kỳ chương trình tương thích nào khác.

Python thư viện để hợp nhất XLS thành XPS

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi.

Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells-python.

Và bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn từng bước một về cách cài đặt “Aspose.Cells for Python via .NET” vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

 • Cài đặt Python 3.7 trở lên.
 • Cài đặt Aspose.Cells for Python từpypi , sử dụng lệnh như:$ pip install aspose-cells-python.

XLS Những gì là XLS Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng XLS đại diện cho Định dạng tệp nhị phân Excel. Các tệp như vậy có thể được tạo bởi Microsoft Excel cũng như các chương trình bảng tính tương tự khác như OpenOffice Calc hoặc Apple Numbers. Tệp được lưu bởi Excel được gọi là Sổ làm việc trong đó mỗi sổ làm việc có thể có một hoặc nhiều trang tính. Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị cho người dùng ở định dạng bảng trong trang tính và có thể bao gồm các giá trị số, dữ liệu văn bản, công thức, kết nối dữ liệu ngoài, hình ảnh và biểu đồ. Các ứng dụng như Microsoft Excel cho phép bạn xuất dữ liệu sổ làm việc sang một số định dạng khác nhau bao gồm PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS và một số định dạng khác. Định dạng tệp XLS đã được thay thế bằng định dạng mở và có cấu trúc hơn, XLSX, với việc phát hành Microsoft Excel 2007. Các phiên bản mới nhất vẫn cung cấp hỗ trợ để tạo và đọc các tệp XLS, mặc dù XLSX hiện là lựa chọn sử dụng đầu tiên.

Đọc Thêm

XPS Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

Tệp XPS biểu thị các tệp bố cục trang dựa trên Thông số kỹ thuật giấy XML được tạo bởi Microsoft. Tệp này được phát triển để thay thế định dạng tệp EMF và tương tự như định dạng tệp PDF, nhưng sử dụng XML trong bố cục, giao diện và thông tin in của tài liệu . Trên thực tế, sẽ hợp lý hơn khi nói rằng XPS là một nỗ lực của PDF, nhưng không thể có đủ mức độ phổ biến như sở hữu của PDF vì nhiều lý do. Microsoft cung cấp XPS Document Writer theo mặc định từ Windows 7 trở đi để tạo các tệp XPS. Các tệp XPS có thể được tạo bằng cách chọn "Microsoft XPS Document Writer" làm máy in trong khi in tài liệu.

Đọc Thêm

Các định dạng hợp nhất được hỗ trợ khác

Sử dụng Python, Người ta cũng có thể hợp nhất xls với nhiều định dạng tệp khác bao gồm.

Hợp nhất XLS đến DOCX (Microsoft Văn bản Word)
Hợp nhất XLS với SQL (Structured Query Language)
Hợp nhất XLS đến BMP (Hình ảnh bitmap)
Hợp nhất XLS đến EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
Hợp nhất XLS đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Hợp nhất XLS đến HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
Hợp nhất XLS để MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Hợp nhất XLS đến MHTML (Định dạng lưu trữ trang web)
Hợp nhất XLS đến ODS (Tệp bảng tính OpenDocument)
Hợp nhất XLS đến PDF (Định dạng tài liệu di động)
Hợp nhất XLS đến PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
Hợp nhất XLS đến SVG (Đồ họa Vector có thể mở rộng)
Hợp nhất XLS đến TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
Hợp nhất XLS đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Hợp nhất XLS đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Hợp nhất XLS đến XLS (Định dạng nhị phân Excel)
Hợp nhất XLS đến XLSB (Tệp sổ làm việc Excel nhị phân)
Hợp nhất XLS đến XLSM (Tệp bảng tính)
Hợp nhất XLS đến XLSX (Tệp Excel OOXML)
Hợp nhất XLS đến XLT (Microsoft Mẫu Excel)
Hợp nhất XLS đến XLTM (Mẫu hỗ trợ Macro Excel)
Hợp nhất XLS đến XLTX (Mẫu Office OpenXML Excel)
Hợp nhất XLS thành XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
Hợp nhất XLS đến XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)
Hợp nhất XLS đến JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript)
Hợp nhất XLS đến JPEG (JPEG Hình ảnh)