HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
PDF

Převést VSTX do PDF prostřednictvím C#

Exportujte soubory Microsoft® Visio VSTX do PDF na .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.

Jak převést VSTX do PDF pomocí C#

K převodu VSTX do PDF použijeme

Aspose.Diagram for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Diagram a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroky k převodu VSTX do PDF prostřednictvím C#

Vývojáři .NET mohou snadno načíst a převést soubory VSTX do PDF pomocí několika řádků kódu.

 1. Načíst soubor VSTX s instancí třídy Diagram1. Zavolejte metodu Diagram.Save s cestou k výstupnímu souboru a SaveFileFormat.PDF jako parametry1. Soubor PDF bude uložen do zadané cesty

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu převodu se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.- Vývojové prostředí, jako je Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod VSTX na PDF C#

 
 • Bezplatná aplikace pro převod VSTX do PDF

  Podívejte se na naše živé ukázky Převod VSTX do PDF s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor VSTX a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru PDF.
  Knihovna správy Diagram speciálně navržená pro práci se soubory Microsoft Visio. Umožňuje vývojářům vytvářet, manipulovat a převádět nativní formáty Visio. Vývojáři mohou vytvářet diagramy od začátku a také snadno načítat existující soubory a manipulovat s prvky diagram a exportovat výsledek do jiných formátů.

  VSTX Co je formát VSTX

  Soubory s příponami VSTX jsou soubory šablon výkresů vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visio 2013 a vyšší. Tyto soubory VSTX poskytují výchozí bod pro vytváření Visio kreseb uložených jako soubory .VSDX s výchozím rozložením a nastavením. Obecně se soubory Visio používají k vytváření výkresů, které obsahují vizuální objekty, vývojové diagramy, UML diagram, tok informací, organizační diagramy, softwarové diagramy, rozložení sítě, databázové modely, mapování objektů a další podobné informace. Soubory generované pomocí Visio lze také exportovat do různých formátů souborů, jako jsou PNG, BMP, PDF a další. Mezi programy, které otevírají soubory VSTX, patří Microsoft Visio pro Windows a Mac, které umožňují otevřít tyto soubory za účelem zobrazení a úprav. Umožňuje také převádět formáty souborů Visio na řadu dalších formátů.

  Více

  pdf Co je formát pdf

  Portable Document Format (PDF) je typ dokumentu vytvořený společností Adobe již v 90. letech minulého století. Účelem tohoto formátu souboru bylo zavést standard pro reprezentaci dokumentů a dalších referenčních materiálů ve formátu, který je nezávislý na aplikačním softwaru, hardwaru i operačním systému. Soubory PDF lze otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Reader/Writer i ve většině moderních prohlížečů, jako je Chrome, Safari, Firefox prostřednictvím rozšíření/zásuvných modulů. Většina komerčně dostupných softwarových sad také nabízí převod svých dokumentů do formátu PDF bez požadavku na jakoukoli další softwarovou komponentu. Formát souboru PDF má tedy plnou schopnost obsahovat informace jako text, obrázky, hypertextové odkazy, pole formuláře, multimédia, digitální podpisy, přílohy, metadata, geoprostorové prvky a 3D objekty, které se mohou stát součástí zdrojového dokumentu.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor VSTX do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  VSTX DO BMP (Bitmapový obrázek)
  VSTX DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
  VSTX DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSTX DO JPEG (Obrázek JPEG)
  VSTX DO PNG (Přenosná síťová grafika)
  VSTX DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
  VSTX DO SWF (Formát SWF)
  VSTX NA TIFF (Formát tagovaného obrázku)
  VSTX DO VDX (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VSTX DO VSDM (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VSTX DO VSDX (Microsoft Formát Visio)
  VSTX DO VSSM (Soubory šablon: Microsoft Visio)
  VSTX DO VSSX (Kreslicí šablony)
  VSTX DO VSTM (Microsoft Visio Soubory šablon)
  VSTX DO VSTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VSTX DO VSX (Šablony)
  VSTX DO VTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VSTX DO XAML (Rozšiřitelný aplikační značkovací jazyk)
  VSTX NA XPS (Specifikace papíru XML)