HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
XAML

Převést VSTX na XAML prostřednictvím C#

Exportujte soubory Microsoft® Visio VSTX do XAML na .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.

Jak převést VSTX do XAML pomocí C#

Abychom převedli VSTX do XAML, použijeme

Aspose.Diagram for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Diagram a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroky k převodu VSTX na XAML prostřednictvím C#

Vývojáři .NET mohou snadno načíst a převést soubory VSTX do XAML pomocí několika řádků kódu.

 1. Načíst soubor VSTX s instancí třídy Diagram1. Zavolejte metodu Diagram.Save s cestou k výstupnímu souboru a SaveFileFormat.XAML jako parametry1. Soubor XAML bude uložen do zadané cesty

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu převodu se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.- Vývojové prostředí, jako je Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi VSTX na XAML C#

 
 • Bezplatná aplikace pro převod VSTX do XAML

  Podívejte se na naše živé ukázky Převod VSTX na XAML s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor VSTX a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru XAML.
  Knihovna správy Diagram speciálně navržená pro práci se soubory Microsoft Visio. Umožňuje vývojářům vytvářet, manipulovat a převádět nativní formáty Visio. Vývojáři mohou vytvářet diagramy od začátku a také snadno načítat existující soubory a manipulovat s prvky diagram a exportovat výsledek do jiných formátů.

  VSTX Co je formát VSTX

  Soubory s příponami VSTX jsou soubory šablon výkresů vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visio 2013 a vyšší. Tyto soubory VSTX poskytují výchozí bod pro vytváření Visio kreseb uložených jako soubory .VSDX s výchozím rozložením a nastavením. Obecně se soubory Visio používají k vytváření výkresů, které obsahují vizuální objekty, vývojové diagramy, UML diagram, tok informací, organizační diagramy, softwarové diagramy, rozložení sítě, databázové modely, mapování objektů a další podobné informace. Soubory generované pomocí Visio lze také exportovat do různých formátů souborů, jako jsou PNG, BMP, PDF a další. Mezi programy, které otevírají soubory VSTX, patří Microsoft Visio pro Windows a Mac, které umožňují otevřít tyto soubory za účelem zobrazení a úprav. Umožňuje také převádět formáty souborů Visio na řadu dalších formátů.

  Více

  xaml Co je formát xaml

  XAML, Extensible Application Markup Language, soubory rozšíření popisují prvky uživatelského rozhraní pro softwarové aplikace založené na Windows Presentation Foundation (WPF). Přestože jde o jazyk, není nutné jej programovat, protože je založen na standardním formátu XML, který je snadno použitelný a srozumitelný. XAML (vyslovováno jako „zammel“) byl vyvinut společností Microsoft se specifickým cílem vytvořit uživatelská rozhraní. Jeho původní zkratka znamenala Extensible Avalon Markup Language, kde Avalon byl kódový název pro WPF. Soubory XAML se někdy ukládají také s příponou XOML.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor VSTX do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  VSTX DO BMP (Bitmapový obrázek)
  VSTX DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
  VSTX DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSTX DO JPEG (Obrázek JPEG)
  VSTX DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  VSTX DO PNG (Přenosná síťová grafika)
  VSTX DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
  VSTX DO SWF (Formát SWF)
  VSTX NA TIFF (Formát tagovaného obrázku)
  VSTX DO VDX (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VSTX DO VSDM (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VSTX DO VSDX (Microsoft Formát Visio)
  VSTX DO VSSM (Soubory šablon: Microsoft Visio)
  VSTX DO VSSX (Kreslicí šablony)
  VSTX DO VSTM (Microsoft Visio Soubory šablon)
  VSTX DO VSTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VSTX DO VSX (Šablony)
  VSTX DO VTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VSTX NA XPS (Specifikace papíru XML)