HTML JPG PDF XML VTX
 Product Family
VSSM

Převést VTX na VSSM prostřednictvím C#

Exportujte soubory Microsoft® Visio VTX do VSSM na .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.

Jak převést VTX na VSSM pomocí C#

Abychom převedli VTX na VSSM, použijeme

Aspose.Diagram for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a konverzi dokumentů API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Diagram a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroky ke konverzi VTX na VSSM prostřednictvím C#

Vývojáři .NET mohou snadno načíst a převést soubory VTX na VSSM pomocí několika řádků kódu.

 1. Načíst soubor VTX s instancí třídy Diagram1. Zavolejte metodu Diagram.Save s cestou k výstupnímu souboru a SaveFileFormatVSSM jako parametry1. Soubor VSSM bude uložen do zadané cesty

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu převodu se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono nebo COM Interop.- Vývojové prostředí, jako je Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje konverzi VTX na VSSM C#

 
 • Bezplatná aplikace pro převod VTX na VSSM

  Podívejte se na naše živé ukázky Konverze VTX na VSSM s následujícími výhodami.

    Není potřeba nic stahovat ani nastavovat.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor VTX a stisknout tlačítko „Převést“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru VSSM.
  Knihovna správy Diagram speciálně navržená pro práci se soubory Microsoft Visio. Umožňuje vývojářům vytvářet, manipulovat a převádět nativní formáty Visio. Vývojáři mohou vytvářet diagramy od začátku a také snadno načítat existující soubory a manipulovat s prvky diagram a exportovat výsledek do jiných formátů.

  VTX Co je formát VTX

  Soubor s příponou .vtx je šablona výkresu Microsoft Visio, která je uložena na disk ve formátu souboru XML. Cílem šablony je poskytnout soubor se základním nastavením, který lze použít k vytvoření více souborů Visio se stejným nastavením. Dalším podobným formátem je VST, který je uložen v binárním formátu spíše než XML. Soubory VTX jsou podporovány ve verzích Visio 2010 a novějších. Soubory Visio se používají k vytváření výkresů, které obsahují vizuální objekty, vývojové diagramy, UML diagram, tok informací, organizační diagramy, softwarové diagramy, rozložení sítě, databázové modely, mapování objektů a další podobné informace. Soubory generované pomocí Visio lze také exportovat do různých formátů souborů, jako jsou PNG, BMP, PDF a další.

  Více

  vssm Co je formát vssm

  Soubory s příponou .VSSM jsou Microsoft Visio soubory vzorníků, které podporují a poskytují podporu pro makra. Soubor VSSM po otevření umožňuje spouštět makra pro dosažení požadovaného formátování a umístění tvarů v diagram. Obecně platí, že Microsoft Visio je kreslicí software, který umožňuje vytvářet soubory, které mohou obsahovat a reprezentovat uživatelem definované informace v různých tvarech. Mezi nejběžnější z nich patří mimo jiné diagramy UML, vývojové diagramy, vizuální objekty, tok informací, organizační diagramy, softwarové diagramy, uspořádání sítě, databázové modely, mapování objektů a další podobné informace. Soubory generované pomocí Visio lze také převést do různých formátů souborů, jako jsou PNG, BMP, PDF a další.

  Více

  Další podporované konverze

  Můžete také převést soubor VTX do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

  VTX DO BMP (Bitmapový obrázek)
  VTX DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
  VTX DO HTML (Hyper Text Markup Language)
  VTX DO JPEG (Obrázek JPEG)
  VTX DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
  VTX DO PNG (Přenosná síťová grafika)
  VTX DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
  VTX DO SWF (Formát SWF)
  VTX NA TIFF (Formát tagovaného obrázku)
  VTX DO VDX (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VTX DO VSDM (Microsoft Visio Formát výkresu)
  VTX DO VSDX (Microsoft Formát Visio)
  VTX DO VSSX (Kreslicí šablony)
  VTX DO VSTM (Microsoft Visio Soubory šablon)
  VTX DO VSTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VTX DO VSX (Šablony)
  VTX DO VTX (Microsoft Visio Šablona výkresu)
  VTX DO XAML (Rozšiřitelný aplikační značkovací jazyk)
  VTX NA XPS (Specifikace papíru XML)