Microsoft® Visio Rozdělení souborů prostřednictvím .NET

Rozdělte jeden dokument Visio do různých souborů pomocí kódu C# v aplikacích založených na .NET

 

Knihovna .NET Visio je schopen rozdělit Visio dokument na více stránek v aplikacích založených na .NET. Mezi podporované formáty souborů patří VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX, VSS, VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX,VTX.

Rozdělit Visio dokument do více souborů

Nejjednodušší způsob, jak rozdělit Visio souborů po stránce, je přistupovat ke všem stránkám přes stránky Iterování přes každou stránku a volání kopírovat metoda. Nakonec jej uložte do určené cesty.

  • Načtěte soubor Visio s úplnou cestou pomocí třída diagram . Iterujte každou stránku
  • Vytvořte nový objekt třídy Diagram
  • Zkopírujte stránku přes Metoda kopírování
  • Zavolejte metodu Save() a předejte název souboru (úplnou cestu) s příslušným SaveFormat.
C# Kód pro rozdělení Visio souborů