Microsoft® Visio Bestanden splitsen via Python

Splits één Visio document in verschillende bestanden met behulp van Python code binnen op Python gebaseerde applicaties

 

Python Visio Bibliotheek is in staat om Visio documenten op te splitsen in meerdere pagina’s binnen op Python gebaseerde applicaties. Ondersteunde bestandsindelingen zijn onder meer VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX, VSS, VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX,VTX.

Visio Document opsplitsen in meerdere bestanden

De eenvoudigste manier om Visio bestanden paginagewijs te splitsen is: Toegang tot alle pagina’s via Pagina’s Elke pagina doorlopen en de . aanroepen Kopiëren methode. Sla het ten slotte op in een opgegeven pad.

  • Laad het Visio-bestand met het volledige pad met diagram klas . Herhaal elke pagina
  • Maak een nieuw Diagram class-object
  • Kopieer de pagina via Kopieer methode
  • Roep de methode save() aan en geef de bestandsnaam (volledig pad) met relevante SaveFormat door.
Python Code om Visio bestanden te splitsen

diagram = Diagram( "file.vsdx");
page = diagram.getPages().get(0);
dia =  Diagram();
dia.getPages().get(0).copy(page);
dia.save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VSDX);