Usuń Microsoft® Visio adnotacje do plików przez .NET

Dodaj lub usuń adnotacje do plików Visio, używając kodu C# w aplikacjach opartych na .NET.

 

.NET Visio Biblioteka zapewnia obsługę zarządzania adnotacjami na poziomie kształtu poprzez dodawanie, dostęp i usuwanie komentarzy. Korzystając z komentarzy na poziomie kształtu, można przechowywać odpowiednie informacje dla użytkowników końcowych. Obsługiwane formaty plików to VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX,VSS,VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX i VTX.

Visio Adnotacje do danych w plikach

Zarządzanie komentarzami na stronach — nie ma żadnego limitu liczby komentarzy na stronie w MS Visio. Można dodać tyle, ile wymaga aplikacja. Użyjemy Klasa adnotacji dla całej tej funkcjonalności.

  • Załaduj plik Visio za pomocą Diagram obiektu klasy
  • Uzyskaj dostęp do odpowiedniej strony Zadzwoń do AddComment, aby dodać komentarz
  • Użyj Właściwość komentarza za dodawanie treści komentarzy
  • Zapisz diagram przed i po wywołaniu metody AddComment do porównania
C# Kod do wstawiania Visio komentarzy do plików