HTML JPG PDF XML VSD
 Product Family
VTX

Konwertuj VSD na VTX przez C#

Eksportuj pliki Microsoft® Visio VSD do VTX na .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.

Jak przekonwertować VSD na VTX za pomocą C#

Aby przekonwertować VSD na VTX, użyjemy

Aspose.Diagram for .NET

API to bogata w funkcje, wydajna i łatwa w użyciu platforma do manipulacji i konwersji dokumentów API na C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Diagram i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroki, aby przekonwertować VSD na VTX przez C#

.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki VSD na VTX w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik VSD z instancją klasy Diagram1. Wywołaj metodę Diagram.Save ze ścieżką pliku wyjściowego i SaveFileFormat.VTX jako parametrami1. VTX plik zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.- Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję od VSD do VTX C#

 
 • Darmowa aplikacja do konwersji VSD na VTX

  Sprawdź nasze prezentacje na żywo dla Konwersja z VSD do VTX z następującymi korzyściami.

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik VSD i naciśnij przycisk „Konwertuj”.
    Natychmiast otrzymasz link do pobrania wynikowego pliku VTX.
  Biblioteka zarządzania Diagram zaprojektowana specjalnie do pracy z plikami Microsoft Visio. Pozwala programistom tworzyć, manipulować i konwertować natywne formaty Visio. Deweloperzy mogą tworzyć diagramy od podstaw, a także łatwo ładować istniejące pliki i manipulować elementami diagram, aby wyeksportować wynik w innych formatach.

  VSD Co to jest VSD Format pliku

  VSD pliki to rysunki utworzone za pomocą aplikacji Microsoft Visio w celu przedstawienia różnych obiektów graficznych i połączeń między nimi. Takie rysunki mogą zawierać obiekty wizualne, takie jak obiekty wizualne, schematy blokowe, UML diagram, przepływ informacji, schematy organizacyjne, diagramy oprogramowania, układ sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów i inne podobne informacje. Microsoft Visio oferuje możliwość konwertowania Visio plików na wiele różnych formatów plików, w tym PNG, BMP, PDF i inne.

  Czytaj więcej

  vtx Co to jest vtx Format pliku

  Plik z rozszerzeniem .vtx to szablon rysunku Microsoft Visio, który jest zapisywany na dysku w formacie pliku XML. Szablon ma na celu dostarczenie pliku z podstawowymi ustawieniami, które można wykorzystać do tworzenia wielu Visio plików o tych samych ustawieniach. Innym podobnym formatem jest VST, który jest zapisywany w formacie binarnym, a nie XML. VTX pliki są obsługiwane z Visio 2010 i nowszymi wersjami. Pliki Visio służą do tworzenia rysunków zawierających obiekty wizualne, schematy blokowe, UML diagram, przepływ informacji, schematy organizacyjne, diagramy oprogramowania, układ sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów i inne podobne informacje. Pliki wygenerowane za pomocą Visio można również eksportować do różnych formatów plików, takich jak PNG, BMP, PDF i inne.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować VSD na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  VSD DO BMP (Bitmapa)
  VSD DO EMF (Ulepszony format metapliku)
  VSD DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  VSD DO JPEG (Obraz JPEG)
  VSD DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  VSD DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  VSD DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  VSD DO SWF (Format SWF)
  VSD DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  VSD DO VDX (Microsoft Visio Format rysunku)
  VSD DO VSDM (Microsoft Visio Format rysunku)
  VSD DO VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSD DO VSSM (Microsoft Visio Pliki szablonów)
  VSD DO VSSX (Szablony do rysowania)
  VSD DO VSTM (Microsoft Visio Pliki szablonów)
  VSD DO VSTX (Microsoft Visio Szablon rysunku)
  VSD DO VSX (Szablony)
  VSD DO XAML (Rozszerzalny język znaczników aplikacji)
  VSD DO XPS (Specyfikacje papieru XML)