HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
SWF

Konwertuj VSTX na SWF przez C#

Eksportuj pliki Microsoft® Visio VSTX do SWF na .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.

Jak przekonwertować VSTX na SWF za pomocą C#

Aby przekonwertować VSTX na SWF, użyjemy

Aspose.Diagram for .NET

API to bogata w funkcje, wydajna i łatwa w użyciu platforma do manipulacji i konwersji dokumentów API na C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Diagram i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroki, aby przekonwertować VSTX na SWF przez C#

.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki VSTX na SWF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik VSTX z instancją klasy Diagram1. Wywołaj metodę Diagram.Save ze ścieżką pliku wyjściowego i SaveFileFormat.SWF jako parametrami1. Plik SWF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.- Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję VSTX do SWF C#

 
 • Darmowa aplikacja do konwersji VSTX na SWF

  Sprawdź nasze prezentacje na żywo dla Konwersja VSTX do SWF z następującymi korzyściami.

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik VSTX i naciśnij przycisk „Konwertuj”.
    Natychmiast otrzymasz link do pobrania wynikowego pliku SWF.
  Biblioteka zarządzania Diagram zaprojektowana specjalnie do pracy z plikami Microsoft Visio. Pozwala programistom tworzyć, manipulować i konwertować natywne formaty Visio. Deweloperzy mogą tworzyć diagramy od podstaw, a także łatwo ładować istniejące pliki i manipulować elementami diagram, aby wyeksportować wynik w innych formatach.

  VSTX Co to jest VSTX Format pliku

  Pliki z rozszerzeniami VSTX to pliki szablonów rysunków utworzone w wersji Microsoft Visio 2013 i nowszych. Te VSTX pliki stanowią punkt wyjścia do tworzenia Visio rysunków, zapisanych jako pliki .VSDX, z domyślnym układem i ustawieniami. Ogólnie rzecz biorąc, pliki Visio służą do tworzenia rysunków zawierających obiekty wizualne, schematy blokowe, UML diagram, przepływ informacji, schematy organizacyjne, diagramy oprogramowania, układ sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów i inne podobne informacje. Pliki wygenerowane za pomocą Visio można również eksportować do różnych formatów plików, takich jak PNG, BMP, PDF i inne. Programy otwierające pliki VSTX obejmują Microsoft Visio dla systemów Windows i Mac, które umożliwiają otwieranie tych plików w celu przeglądania i edycji. Pozwala również na konwersję Visio formatów plików na wiele innych formatów.

  Czytaj więcej

  swf Co to jest swf Format pliku

  SWF to format pliku używany do przesyłania tekstu, wideo, grafiki wektorowej i ActionScript przez Internet, obsługiwany przez Adobe Flash Player. Format pliku SWF został zaprojektowany jako zaradny format przesyłania, nie tylko do wymiany grafiki, ale także zapewnia obsługę antyaliasingu i wyświetlania na ekranie. Antyaliasing to funkcja, która ma kluczowe znaczenie dla szybkiego renderowania bitmapy i powiązanych z nią cech, takich jak interaktywne przyciski, cieniowanie i animacje itp.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować VSTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  VSTX DO BMP (Bitmapa)
  VSTX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
  VSTX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  VSTX DO JPEG (Obraz JPEG)
  VSTX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  VSTX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  VSTX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  VSTX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  VSTX DO VDX (Microsoft Visio Format rysunku)
  VSTX DO VSDM (Microsoft Visio Format rysunku)
  VSTX DO VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSTX DO VSSM (Microsoft Visio Pliki szablonów)
  VSTX DO VSSX (Szablony do rysowania)
  VSTX DO VSTM (Microsoft Visio Pliki szablonów)
  VSTX DO VSTX (Microsoft Visio Szablon rysunku)
  VSTX DO VSX (Szablony)
  VSTX DO VTX (Microsoft Visio Szablon rysunku)
  VSTX DO XAML (Rozszerzalny język znaczników aplikacji)
  VSTX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)