HTML JPG PDF XML VTX
 Product Family
VSSM

Konwertuj VTX na VSSM przez C#

Eksportuj pliki Microsoft® Visio VTX do VSSM na .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.

Jak przekonwertować VTX na VSSM za pomocą C#

Aby przekonwertować VTX na VSSM, użyjemy

Aspose.Diagram for .NET

API to bogata w funkcje, wydajna i łatwa w użyciu platforma do manipulacji i konwersji dokumentów API na C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Diagram i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Kroki, aby przekonwertować VTX na VSSM przez C#

.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki VTX na VSSM w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik VTX z instancją klasy Diagram1. Wywołaj metodę Diagram.Save ze ścieżką pliku wyjściowego i SaveFileFormat.VSSM jako parametrami1. VSSM plik zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub COM Interop.- Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję od VTX do VSSM C#

 
 • Darmowa aplikacja do konwersji VTX na VSSM

  Sprawdź nasze prezentacje na żywo dla Konwersja z VTX do VSSM z następującymi korzyściami.

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik VTX i naciśnij przycisk „Konwertuj”.
    Natychmiast otrzymasz link do pobrania wynikowego pliku VSSM.
  Biblioteka zarządzania Diagram zaprojektowana specjalnie do pracy z plikami Microsoft Visio. Pozwala programistom tworzyć, manipulować i konwertować natywne formaty Visio. Deweloperzy mogą tworzyć diagramy od podstaw, a także łatwo ładować istniejące pliki i manipulować elementami diagram, aby wyeksportować wynik w innych formatach.

  VTX Co to jest VTX Format pliku

  Plik z rozszerzeniem .vtx to szablon rysunku Microsoft Visio, który jest zapisywany na dysku w formacie pliku XML. Szablon ma na celu dostarczenie pliku z podstawowymi ustawieniami, które można wykorzystać do tworzenia wielu Visio plików o tych samych ustawieniach. Innym podobnym formatem jest VST, który jest zapisywany w formacie binarnym, a nie XML. VTX pliki są obsługiwane z Visio 2010 i nowszymi wersjami. Pliki Visio służą do tworzenia rysunków zawierających obiekty wizualne, schematy blokowe, UML diagram, przepływ informacji, schematy organizacyjne, diagramy oprogramowania, układ sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów i inne podobne informacje. Pliki wygenerowane za pomocą Visio można również eksportować do różnych formatów plików, takich jak PNG, BMP, PDF i inne.

  Czytaj więcej

  vssm Co to jest vssm Format pliku

  Pliki z rozszerzeniem .VSSM to pliki szablonów Microsoft Visio, które obsługują makra. Plik VSSM po otwarciu pozwala na uruchomienie makr w celu uzyskania pożądanego formatowania i rozmieszczenia kształtów w diagram. Ogólnie Microsoft Visio to oprogramowanie do rysowania, które umożliwia tworzenie plików, które mogą zawierać i przedstawiać informacje zdefiniowane przez użytkownika w różnych kształtach. Najczęstsze z nich obejmują między innymi diagramy UML, schematy blokowe, obiekty wizualne, przepływ informacji, schematy organizacyjne, diagramy oprogramowania, układ sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów i inne podobne informacje. Pliki wygenerowane za pomocą Visio można również konwertować do różnych formatów plików, takich jak PNG, BMP, PDF i inne.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować VTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  VTX DO BMP (Bitmapa)
  VTX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
  VTX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  VTX DO JPEG (Obraz JPEG)
  VTX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  VTX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  VTX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  VTX DO SWF (Format SWF)
  VTX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  VTX DO VDX (Microsoft Visio Format rysunku)
  VTX DO VSDM (Microsoft Visio Format rysunku)
  VTX DO VSDX (Microsoft Visio Format)
  VTX DO VSSX (Szablony do rysowania)
  VTX DO VSTM (Microsoft Visio Pliki szablonów)
  VTX DO VSTX (Microsoft Visio Szablon rysunku)
  VTX DO VSX (Szablony)
  VTX DO VTX (Microsoft Visio Szablon rysunku)
  VTX DO XAML (Rozszerzalny język znaczników aplikacji)
  VTX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)