Microsoft® Visio Dzielenie plików przez .NET

Podziel pojedynczy dokument Visio na różne pliki przy użyciu C# kodu w .NET aplikacjach opartych na

 

.NET Visio Biblioteka jest w stanie podzielić Visio dokument na wiele stron w aplikacjach opartych na .NET. Obsługiwane formaty plików to VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX, VSS, VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX,VTX.

Podziel Visiodokument na wiele plików

Najprostszym sposobem podziału Visio plików na stronę jest dostęp do wszystkich stron przez strony Iterowanie przez każdą stronę i wywoływanie Kopiuj metoda. Wreszcie zapisując go w określonej ścieżce.

  • Załaduj plik Visio z pełną ścieżką za pomocą diagram klasa . Iteruj po każdej stronie
  • Utwórz nowy Diagram obiekt klasy
  • Skopiuj stronę przez Metoda kopiowania
  • Wywołaj metodę Save() i przekaż nazwę pliku (pełną ścieżkę) z odpowiednim SaveFormat.
C# Kod do podziału Visio plików