Aspose.Diagram  for Java

Java Visio Diagram API:er

Manipulera och exportera Microsoft Office Visio-filer till PDF, HTML, bilder och XAML-format utan några Microsoft Office Visio-beroenden.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Diagram for Java är en kraftfull Microsoft Visio dokumentbearbetning API. Den tillhandahåller vanliga funktioner som skapa, analysera & konvertera inbyggda Visio-format samt stöder några vanliga bildformat och format med fast layout. Applikationer kan ladda befintliga dokument och manipulera diagram-elementen för att exportera resultatet i sina egna format, bilder eller format med fast layout.

Genom att integrera API kan några av de grundläggande uppgifterna som utvecklare utföra som att skapa diagram från början, läsa eller skriva flera format, komma åt och läsa egenskaperna inklusive formler för Visio-objekt, exportera diagram till olika format, skriva ut diagram med hög tillförlitlighet och mycket mera.

Avancerade Java Visio API funktioner

Läs flera Visio-format

Läs egenskaper hos olika objekt

Spara diagram som XML

Gruppera flera former

Konfigurera tidslinjeformer

Ange plats för teckensnitt

Manipulera dokumentegenskaper

Skriv ut diagram med hög kvalitet

Rotera en form i lämplig vinkel

Lägg till kommentarer till ritningar

Lägg till hyperlänk till en form

Skydda eller avskydda diagram & former

Skapa en användardefinierad cell i formarket

Infoga en ny tom sida i en ritning

Ställ in språk enligt dina krav

Analysera Microsoft Visio dokument

Java diagram API gör det möjligt att läsa inbyggda filformat för Microsoft Visio-applikationen, vilket ger dig tillgång till diagram-data som dokumentsidor, egenskaper, mallar, bilder, former, anslutningar, lösnings-XML , Lager, Hyperlänkar, Kommentarer, StyleSheet, användardefinierade celler och så vidare. Dessa objekt kan manipuleras genom API, och resultatet kan skrivas till disk i vilket som helst av de format som stöds.

Exportera till bilder, PDF & HTML

Utvecklare kan ladda Visio-filer och rendera dem till populära bilder inklusive JPEG, BMP, PNG, TIFF, SVG och EMF. Biblioteket ger också möjlighet att exportera Visio dokument till PDF, HTML & XPS-format med högsta kvalitet.

Spara diagram i olika format - Java

// load file to be converted

Diagram dgrm = new Diagram(dir + "template.vsdx");

// convert VSDX to PDF, HTML and JPEG formats

dgrm.save("D:/output.pdf", SaveFileFormat.PDF);

dgrm.save("D:/output.html", SaveFileFormat.HTML);

dgrm.save("D:/output.jpg", SaveFileFormat.JPEG);

Organisera former i en behållare

Normalt lägger utvecklare till former i en behållare för att hålla saker välorganiserade och begripliga. Behållarna lägger till en visuell gräns runt former, inklusive en etikett. För att lägga till en behållare och underformer till diagram kan utvecklare använda biblioteket eftersom det ger ett enkelt och snabbt tillvägagångssätt.

Kombinera flera former i en grupp

Med hjälp av API kan utvecklare gruppera former, bilder eller andra objekt. Gruppering låter dem rotera, vända, flytta eller ändra storlek på alla former eller objekt samtidigt som om de vore en enda form eller objekt.

Skriv ut enkelt & Tillförlitligt

Biblioteket låter utvecklarna skriva ut diagram med olika alternativ - med bara några rader kod. Du kan välja att skriva ut med standardinställningar eller till någon av de tillgängliga skrivarna med anpassade inställningar.

Skriv ut Visio filer till fysisk skrivare - Java

// load file to be printed

Diagram dgm = new Diagram(dir + "template.vsdx");

// print while specifying printer job and print name

dgm.print("LaserJet1100", "Job Name");
  
  

Aspose.Diagram erbjuder individuella Visio API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: