PNG JPG BMP TIFF VSDX
Aspose.Diagram for Java

Automatisk layout av VSX dokument i Java

Inbyggt och högpresterande dokument med automatisk layout VSX med hjälp av API:er på serversidan Aspose.Diagram for Java, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Hur man automatiskt layoutar VSX-fil med Java

För att automatiskt layouta filen VSX kommer vi att använda

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusionsplattform för API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar

<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för automatisk layout av VSX-filer i Java

En grundläggande dokumentautomatisk layout med

Aspose.Diagram for Java

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Öppna ett Diagram-objekt
 • Välj sida via dess id
 • Använd sidans layoutfunktion
 • Anropa metoden save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och formatet (VSDX) som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda filen VSDX i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Auto Layout VSX Filer - Java

 
 • Om Aspose.Diagram for Java API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Online VSX Auto Layout Live Demos

  Autolayout VSX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina VSX filer.
    Det kommer att vara automatisk layout och sammanfogas omedelbart.

  VSX Vad är VSX filformatet

  Filer med tillägget .VSX hänvisar till schabloner som består av ritningar och former som används för att skapa diagram i Microsoft Visio. VSX filer sparas i XML-filformat och stöddes fram till Visio 2013. Dessa skiljer sig från det primära VSDX-filformatet som introducerades med Microsoft Visio 2013. VSX filer kan öppnas i valfri textredigerare för att se innehållet.

  Läs mera

  Andra Visio-format som stöds

  Med hjälp av Java kan man enkelt automatiskt layouta olika format inklusive.

  Vsd (Microsoft Visio Ritningar)
  Vdx (Visio ritar XML-fil)
  VSTM (Visio makroaktiverad mallfil)
  VSDM (Visio makroaktiverad ritfil)
  VSDX (Visio ritningsfil)