Microsoft® Visio Formatkonvertering via Java

Konvertera MS Visio-diagram till HTML, PDF och bilder inklusive JPG, BMP, PNG, TIFF för att bygga plattformsoberoende Java-applikationer.

 

För alla Microsoft Visio-format underlättar renderingslösningar som design av flödesscheman och affärsflödesdiagram etc. Java Visio API alla komplexa ritningar på ett enkelt sätt. Ladda källfilen med hjälp av Diagram klass och anropa sparmetoden med lämpliga parametrar.

Interkonvertering Visio-filer

Programmerare kan enkelt konvertera formaten VSDX, VSX, VTX, VDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM samt laddar VDW, VSD, VSS, VST och renderar till PDF, HTML och bilder. Med tanke på scenariot från VSDX till VDX är processen att ladda källfilen VSDX med klassen diagram och anropa sparmetoden genom att tillhandahålla utdatafil och SaveFileFormat .VDX som parametrar.

Java Kod för omvandling från VSDX till VDX
 

Visio till bildkonvertering

För generisk konvertering är processen att konvertera visio filer till bilder densamma. Ladda bara filen via klassen Diagram och anropa sparmetoden med utdatafil och SaveFileFormat-utgångsparametrar. Och närhelst det finns behov av att definiera specifika alternativ kan utvecklare använda klassen ImageSaveOptions medan de konverterar diagram-sidor till bilder och SVGSaveOptions för SVG-konvertering.

Java Kod för att konvertera Visio till bildformat
Java Kod för att konvertera Visio till SVG
 

Konvertera Visio till PDF och HTML

API kan konvertera visio-format till PDF såväl som i HTML. Använd bara SaveFileFormat .PDF och SaveFileFormat.HTML inom sparmetoden som parameter. Och för speciella inställningar kan utvecklare använda klasserna PdfSaveOptions och HTMLSaveOptions.

Java Kod för konvertering från Visio till PDF
Java Kod för att konvertera Visio till HTML-fil