SWF JPG PDF XML VDX
Aspose.DIAGRAM Product Family
SWF

Konvertera VDX till SWF via Java

Inbyggt Javabibliotek för att läsa, skriva och exportera VDX till SWF utan att behöva Adobe.

Så här konverterar du VDX till SWF med Java

För att rendera VDX till SWF använder vi Aspose.Diagram for Java API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera VDX till SWF via Java

Aspose.DIAGRAM API gör det enkelt för utvecklarna att konvertera VDX-filen till SWF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VDX med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat som parametrar1. SWF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Aspose.DIAGRAM for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven.
 

VDX till SWF Java omvandlingskällkod

// ladda VDX i ett objekt av Diagram 
Diagram visio = new Diagram("template.vdx");
// spara VDX som SWF 
visio.save("output.swf", SaveFileFormat.SWF);  
 
 
 
 • VDX till SWF Conversion Live Demos

  Konvertera VDX till SWF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VDX-fil, den konverteras omedelbart till SWF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.
  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  VDX Vad är VDX filformatet

  Alla ritningar eller diagram skapade i Microsoft Visio men sparade i XML-format har tillägget .VDX. En Visio-ritnings-XML-fil skapas i programvaran Visio, som är utvecklad av Microsoft. Microsoft Visio har förmågan att generera visuella dokument som kan användas i presentationer och dokument. Visio-ritnings-XML-filen innehåller visuella objekt och metadatadetaljer för de visuella elementen. Text kan också läggas till dessa visuella element Vision drawing XML-fil. Dessa Visio-ritnings-XML-filer är integrerade med XML-baserade formateringsstandarder och bilddatakodningsspecifikationer som gör att dess innehåll kan renderas och lagras av programvaran Microsoft Visio i filformatet VDX.

  Läs mera

  SWF Vad är SWF filformatet

  SWF är ett filformat som används för att transportera text, video, vektorgrafik och ActionScript över internet och stöds av Adobe Flash Player. SWF-filformatet är utformat för att vara ett fyndigt överföringsformat, inte bara för utbyte av grafik utan ger också stöd för kantutjämning och skärmvisning. Kantutjämning är en funktion som är avgörande för snabb rendering av bitmapp och dess tillhörande egenskaper som interaktiva knappar, skuggning och animering .etc.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VDX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VDX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VDX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VDX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VDX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VDX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VDX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VDX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VDX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VDX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VDX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VDX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VDX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VDX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VDX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VDX TILL VSX (Schabloner)
  VDX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VDX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VDX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)